Treceți la conținutul principal

Postări

Insolventa. Contracte cu executare succesiva

 În interpretarea art. 123 alin. (1), (3) şi (9) din Legea nr. 85/2014 nu sunt admisibile acţiunile de reziliere a contractelor cu executare succesivă menţinute de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, introduse pe calea dreptului comun după momentul deschiderii procedurii insolvenţei pentru nerespectarea de către pârâtul debitor a obligaţiilor contractuale constând în plata unor sume scadente anterior deschiderii acestei proceduri.   Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ - Decizie nr. 42/2021 din 07 iunie 2021
Postări recente

Exceptia de nelegalitate și pentru acte mai vechi de 2005

 În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, excepţia de nelegalitate poate fi invocată şi cu privire la actele administrative cu caracter individual adoptate sau emise anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004.   Decizia nr. 9/2021 ICCJ

Planul urbanistic zonal, act administrativ normativ

 În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 31^1,art. 32 alin. (5) lit. a),art. 39,44,45,art. 47 alin. (1) și (2),art. 56 alin. (1),(4),(6) și (7) și art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, raportate la art. 68 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea consiliului local de aprobare a unui plan urbanistic zonal reprezintă un act administrativ cu caracter normativ. DECIZIA nr. 12 din 28 iunie 2021 referitoare la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 31^1,art. 32 alin. (5) lit. a),art. 39,44,45,art. 47 alin. (1) și (2),art. 56 alin. (1),(4),(6) și (7) și art. 64 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare EMITENT ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE - COMPLETUL PENTRU

Efectul cererii de recuzare

     În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă, formularea unei cereri de recuzare, înainte sau după începerea oricăror dezbateri, nu împiedică efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii, nici dezbaterea în fond a procesului, ci doar pronunţarea hotărârii, până la soluţionarea cererii de recuzare. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - ÎCCJ - Decizie nr. 14/2021 din 28 iunie 2021  Decizia nr. 14/2021 privind examinarea cererii de recurs în interesul legii, formulată de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi, care formează obiectul Dosarului nr. 1.394/1/2021    

Ajutor social și după angajare

În situaţia în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puţin 24 de luni, acordarea ajutorului social se prelungeşte pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării. Ordonanţa de urgenţă nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV 4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  

Obligații noi de mediu în domeniul construcțiilor

OUG 92/2021 cu privire la regimul deșeurilor, aduce câteva obligații în plus pentru cei care doresc să facă lucrări de construcții. Art. 17 alin (4) Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în con

Sacii de aspirator pot fi protejați ca proprietate industrială

O notă interesantă despre protecția sacilor de aspirator, ca proprietate industrială, cât și despre alte consumabile, găsiți aici:  https://blogip.garrigues.com/en/designs/coffee-capsules-reels-and-vacuum-cleaner-bags-can-you-protect-the-industrial-design-of-components#page=1