duminică, 24 iulie 2016

Cine poate face factoring

photo by dan carlson, unsplash.com
Legea nr. 469/2002 care prevedea expres ca factor nu poate fi decat o institutie d ecredit este abrogata.
Totusi, factoringul este mentionat printre activitatile autorizate de BNR pentru institutiile de credit. Ordonanta 99/2006 privind institutiile de credit.
In viziunea BNR factoringul este o operatiune de creditare. Regulamentul 4/2005 privind regimul valutar, Regulamentul 16/2012 privind clasificarea creditelor si plasamnetelor.
Nu exista in sa o norama care sa interzica expres astfel de activitate altor entitati.

Intr-o interpretare prudenta rezulta ca activitatea de factoring este  rezervata in continuare institutiior financiare.

duminică, 17 iulie 2016

Directiva voucher

photo by Michał Parzuchowski, unsplash.com Directiva 2006/112/EC privind TVA, care priveşte taxarea cu TVA a operaţiunilor care implică vouchere. 
A fost adoptată o nouă  Directivă care amendează
În principiu directiva împarte vouchere în două categorii cele cu utilizare individuală (pentru o anumită achiziţie de bunuri sau mărfuri) şi cele cu utilizare multiplă (destinate unei achiziţii de bunuri sau servicii diverse la alegerea clientului). În principiu pentru cele din prima categorie livrarea de bunuri sau servicii în schimbul voucherului nu se consideră a fi o livrare independentă. Pentru cele din a doua categorie achiziţionarea bunurlui sau serviciului contra voucherului se consideră o livrare independentă taxabilă.
Noile reguli nu afectează biletele de călătorie sau acces şi nici voucherele cu discount.

joi, 14 iulie 2016

Buletin legislativ 04.07.16-08.07.16
photo by Stefan Stefancik, unsplash.com
Financiar-fiscal
Ordinul nr. 1888/2016 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 04.07.2016

Ordinul nr. 1884/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a regimurilor speciale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 04.07.2016

Ordinul nr. 1886/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici şi altor persoane, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 05.07.2016

Ordinul nr. 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS, Ministerul Finanţelor Publice – MFP, , Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din 05.07.2016

Ordinul nr. 1885/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 05.07.2016

Ordinul nr. 1887/2016 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, , Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 05.07.2016

Ordinul nr. 1892/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale şi a Notelor explicative privind codurile utilizate pe formularele declaraţiei vamale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 06.07.2016

Ordinul nr. 1883/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 07.07.2016
Ordinul nr. 1893/2016 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 07.07.2016

Proceduri judiciare
Decizia nr. 12/2016 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Târgu Mureş Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie în Dosarul nr. 1.804/308/2014 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 1.391 alin. (1) şi art. 1.371 alin. (1) din Codul civil, în contextul soluţionării acţiunii civile în procesul penal, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 04.07.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 04.07.2016
Dispoziţiile art. 1.391 alin. (1) din Codul civil se interpretează în sensul că, într-o cauză penală având ca obiect o infracţiune de vătămare corporală din culpă, doar victima infracţiunii, care a suferit un prejudiciu, este îndreptăţită să obţină o despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială.
Dispoziţiile art. 1.371 alin. (1) din Codul civil se interpretează în sensul că autorul faptei va fi ţinut să răspundă numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o în cazul în care victima prejudiciului a contribuit şi ea cu vinovăţie la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu l-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă.
Decizia nr. 10/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată (Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000), în sensul stabilirii instanţei competente material să soluţioneze litigiile având ca obiect repararea prejudiciului creat prin discriminare, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 05.07.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 05.07.2016
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, instanţa competentă să soluţioneze cererile pentru acordarea de despăgubiri şi restabilirea situaţiei anterioare discriminării sau anularea situaţiei create prin discriminare este judecătoria sau tribunalul, după caz, ca instanţe de drept civil, în raport cu obiectul învestirii şi valoarea acestuia, cu excepţia cererilor în care discriminarea a survenit în contextul unor raporturi juridice guvernate de legi speciale şi în care protecţia drepturilor subiective se realizează în faţa unor jurisdicţii speciale, cazuri în care cererile vor fi judecate de aceste instanţe, potrivit dispoziţiilor legale speciale.
Decizia nr. 405/2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, Curtea Constituţională, În vigoare de la 08.07.2016, Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 08.07.2016
Constată că dispoziţiile art. 246 din Codul penal din 1969 şi ale art. 297 alin. (1) din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma "îndeplineşte în mod defectuos" din cuprinsul acestora se înţelege "îndeplineşte prin încălcarea legii".