Treceți la conținutul principal

Postări

Procedura de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor

 Procedura de acces online al salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din registrul general de evidenţă a salariaţilor, a modalităţii de generare şi descărcare a extrasului, precum şi a condiţiilor în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau specialitate aprobată prin HG Hotărâre nr. 1164/2022 Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei se face în baza prezentării următoarelor documente:      a) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei, conform modelului din anexa la prezenta procedură;      b) cartea de identitate, în original sau scanată, pentru situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2);      c) procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original sau duplicat de pe actul original.    Trebuie să fie cunoscut că sistemul online nu este operațional și în mod practic vor fi eliberate extrase pe suport de hârtie.
Postări recente

Furnizarea de informaţii la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unităţile de restauraţie colective

Ordinul nr. 201/2022 privind furnizarea de informaţii la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unităţile de restauraţie colective  Art. 1. -   Prezentul ordin stabileşte modalităţile de informare a consumatorilor cu privire la informaţiile privind produsele finite/mâncărurile preparate şi/sau oferite spre comercializare consumatorului pentru consumul pe loc sau la domiciliu de către unităţile de restauraţie colectivă.      Art. 2. -   În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:      a) ingredient compus, unitate de restauraţie colectivă şi mijloc de comunicare la distanţă, conform definiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. (h), (d) şi (u) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi

Redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

  Nu numai persoanele fizice, pentru impozitul pe venit,  dar și întreprinderile, pot redirecționa impozitul pe profit sau pe venitul microintreprinderilor către sponsorizări. Însă procedura este mai restrictivă. Plătitorii de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, după caz, pot dispune redirecţionarea unor sume din impozitul datorat, potrivit legii, în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv a declaraţiei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aferente trimestrului IV. Redirecţionarea impozitului pe profit, respectiv a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizarea entităţilor persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv a unităţilor de cult, poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris la data plăţii sumei respective de către organul fiscal în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.    În ca

Titularul mărcii de pe produs este ținut să răspundă ca producător

  JUDGMENT OF THE COURT (Tenth Chamber) 7 July 2022  (Reference for a preliminary ruling – Directive 85/374/EEC – Liability for defective products – Article 3(1) – Concept of ‘producer’ – Any person who, by putting his name, trade mark or other distinguishing feature on the product, or having authorised those particulars to be put on the product, presents himself as its producer) In Case C‑264/21, REQUEST for a preliminary ruling under Article 267 TFEU from the Korkein oikeus (Supreme Court, Finland), made by decision of 22 April 2021, received at the Court on the same day, in the proceedings Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia v Koninklijke Philips NV, ... On those grounds, the Court (Tenth Chamber) hereby rules: Article 3(1) of Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products, as amended by Directive 1999/34/EC of the European Parliament and of the Cou

Prescripția dreptului de a executa ipoteca

  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent sa judece recursul în interesul legii - Decizie nr. 13/2022 din 06 iunie 2022 Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Galaţi şi, în consecinţă, în interpretarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, prin raportare la art. 405 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, art. 706 alin. (1) din Codul de procedură civilă, art. 201 din Legea nr. 71/2011 şi art. 6 alin. (1), (4) şi (5) din Codul civil, coroborat cu art. 1 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958 şi art. 2.504 alin. (1) din Codul civil, stabileşte că:      1. Regimul juridic aplicabil prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită a ipotecii este guvernat de normele de drept substanţial în vigoare la momentul naşterii dreptului creditorului ipotecar de a obţine executarea creanţei garantate, fiind lipsită de relevanţă norma procesuală aplicabilă procedurii de executare silită.      2. Dreptul d

Norme privind telemedicina (extras)

 Hotărârea nr. 1133/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii   Art. 5. -   (1) Platformele audio sau video, reţelele de cablu, fibră optică, radio sau satelit utilizate de unităţile sanitare pentru furnizarea serviciului medical prin telemedicină trebuie să asigure posibilitatea de verificare, periodică sau ori de câte ori este necesar, de către personalul TIC, în legătură cu exactitatea şi securitatea transmiterii datelor şi trebuie să ofere instrucţiuni de utilizare a platformei.      (2) În cadrul platformelor audio sau video, reţelelor de cablu, fibră optică, radio sau satelit, utilizate de unităţile sanitare pentru servicii de telemedicină, vor fi listate detalii referitoare la:      a) numele şi calificarea profesioniştilor care furnizează serviciile medicale;      b) modalitatea de contact a medicului; 

Procedura de eliberare a certificatelor privind taxa pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport

 Procedura se aplică pentru eliberarea certificatelor necesare înmatriculării în România a mijloacelor de transport achiziţionate din statele membre ale Uniunii Europene de către persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România. În sensul prezentei proceduri, prin solicitanţi ai unor certificate care să ateste plata taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport, în condiţiile art. 324 alin. (3) din Codul fiscal şi ale pct. 104 alin. (1) din normele metodologice, se înţelege:      a) persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, care efectuează o achiziţie intracomunitară de mijloace de transport noi, taxabilă în România;      b) persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA