Treceți la conținutul principal

Postări

E Brexitul forță majora?

Dacă aveți contracte pe termen lung cu Marea Britanie se poate sa fiți afectați de Brexit. Taxele vamale posibil a fi introduse pot fi numai un aspect. Dacă însă prestațiile sunt în domenii foarte reglementate unde va bazați pe libertatea de circulație a serviciilor din UE s-ar putea chiar sa nu mai puteți executa efectiv contractul. Scaparea poate fi invocarea forței majore. Însă atenție ca instantele britanice au deja un precedent și nu va este favorabil. Agenția Europeană a Medicamentului, care avea sediul în Londra, s-a mutat la Amsterdam ținând seama de Brexit. În Londra aveau contract de închiriere pe termen lung pina în 2039. A încercat sa scape de contract invocând forță majora a Brexitului, însă instanta britanica a respins aplicarea forței majore la aceasta situație. Pina la urma litigiul s-a rezolvat găsindu-se un subchirias pina la expirarea contractului, dar trebuie sa fiți atenți!
Postări recente

Legea nr. 10/2020 și delegarea serviciilor publice locale

Legea nr. 10/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local  încearcă să temepereze entuziasmul autoritatilor locale pentru crearea de societăți care să preia administrarea serviciilor locale. Doua articole sunt fundamentale Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: " Art. 12. -În cazul gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulţi operatori cărora le încredinţează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum şi la administrarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. Procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte, după caz, conform prevederil…

Construcțiile fără autorizatie, oportunitate de înscriere în cartea funciara

Construcțiile fără autorizatie primesc acum  oportunitate de înscriere în cartea funciara.
Prin Legea 7/2020 a fost prevăzut că
La articolul 37, alineatul (6) din Legea nr. 50/1991 se modifică şi va avea următorul cuprins:  " (6) Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, sau, după caz, a unei adeverinţe/unui certificat de atestare a edificării construcţiei. În cazul construcţiilor pentru care execuţia lucrărilor s-a realizat fără autorizaţie de construire, iar împlinirea termenului de prescripţie prevăzut la art. 31 nu mai permite aplicarea sancţiunilor, certificatul de atestare/adeverinţa privind edificarea construcţiei va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile privind calitatea în const…

Modificări la Regulamentul de carte funciara

Prin Ordinul nr. 3442/2019 Prin Ordinul nr. 3442/2019 au fost aduse câteva modificări interesante proveduror de înscriere în cartea funciara. Cea mai importanta este aceea ca, practic dispare procedura referatului de completare a cererii.  Mai sunt o serie de noutăți mai "tehnice" precum notarea leasingului sau  înscrierea coproprietatii acolo unde nu se cunoaște coproprietar. 

Noutățile la autorizarea constructiilor

Prin Legea nr. 193/2019 au fost aduse câteva schimbări în legislația privind Autorizarea a construcțiilor. Intenția lor este sa ușureze procesul birocratic, dar rămâne de văzut cum vor fi implementate în practica instituțiilor publice.
În esenta noutățile sunt:
1. Dacă o autorizație de construcție expira și lucrările de construcție sunt începute precum și planurile de urbanism nu au fost modificate de la autorizarea inițială, documentația utilizata la documentația inițială va fi luata în considerare și pentru emiterea noii autorizații de construire.
2. Cererile și documentele pot fi depuse și electronic cu semnătura electronica.
3. Avizele obținute de la furnizorii de utilități pot fi utilizate și la conectarea la rețea la finalizarea proiectului.
4. Prefectul are dreptul sa anuleze autorizațiile de construire, fără alte formalități.


Protectia mărcii în cuvinte cheie pentru promovare

Protectia mărcilor poate pune probleme subtile. De pilda, parazitare mărcilor prin folosirea lor de alte persoane decât deținătorii drepturilor de marca în cuvintele folosite pentru asociere în reclame Adwords.
Un caz recent de la Curtea federala din Germania privind marca Ortlieb (nr. I ZR 29/18) confirma ca protecția mărcilor se extinde și la aceste situații. În cazul respectiv Amazon a asociat marca Ortlieb (producător de genți și produse din aceasta categorie)  cu cuvinte care desemnau produsele respective. Astfel, dacă cineva cauta Ortlieb primea reclamele Amazon la produse respective. Aceasta utilizare a numelui de marca a fost considerata ilegala de Curtea germana.

GDPR...fericit

Când urați la La Mulți Ani Fericiți angajaților dumneavoastră cu ocazia zilei de naștere, asa ca din partea firmei, trebuie sa țineți seama, ca, în ciuda bunelor intenții tocmai săvărșit o încălcare a GDPR. Pentru că urările protocolare nu întra în înțelesul noțiunii de prelucrare necesara executarii unui contract, scop care acoperă în mare situația relațiilor dintre angajator și angajat în ce privește scopul (legitim) prelucrării de date personale. Deci, dacă vreți sa trimiteți urări angajaților este bine sa le cereți acordul în prealabil, pentru astfel de mesaje.