Treceți la conținutul principal

Postări

Semnal 05.11.2018 - Înalta Curte are o abordare înțelegătoare față de consumatorii de etnobotanice

Decizia nr. 10/2018 privind examinarea sesizării prin care Curtea de Apel Suceava - Secţia penală şi pentru cauze cu minori solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept , În vigoare de la 24 octombrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 24 octombrie 2018.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 stabileşte că:
Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive constituie o operaţiune cu produse în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 194/2011 şi intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din acelaşi act normativ în ipoteza în care este efectuată în cadrul unei activităţi de import, export ori intermediere de produse.
Procurarea de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive de către consumatorul final în vederea consumului propriu, efectuată exclusiv în acest scop, nu constituie operaţiune cu produse în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. …
Postări recente

Principiul proporționalității - GDPR

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a pronunțat recent o hotărâre relevantă în domeniul protecției datelor personale. Deși sesizarea este mai veche și se refera la aplicarea directivei în vigoare anterior actualului Regulament general privind protecția datelor (GDPR), soluția de principiu este importantă. Speța adusă în discuție provine din Spania. Unei persoane i s-a furat telefonul mobil. Politia, sesizata cu acest furt, a cerut operatorului de telefonie mobila să-i furnizeze datele celui care utiliza telefonul timp de 12 zile după furt, precum și adresa acestuia în măsura în care aceasta putea fi identificată. S-a pus problema dacă aceasta cerere privind furnizarea de date personale este legală, ținând seama ca potrivit legislației spaniole era vorba de o infracțiune minora (infracțiuni care sunt sancționate cu pedepse maxime sub 5 ani de închisoare). Curtea Europeană a arătat că solicitarea politiei este legală. Este legitim sa fie solicitate date personale în cursul unei…

Semnal 17.10.18 - Vor curge deciziile de impunere

Ordinul nr. 2323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere şi transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 şi 2017, În vigoare de la 09 octombrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 09 octombrie 2018.
Până la data de 30 octombrie 2018, organul fiscal central competent stabileşte obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 şi 2017, emite şi transmite deciziile de impunere anuală pentru aceste obligaţii
Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări , Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 08 octombrie 2018.
Ordinul nr. 2004/2018 privind aprobarea modelelor-cadru ale certificatului şi contractului de internship, precum şi al cererii pentru solicitarea primei de promovare a angajării, În vigoare de la 12 octombrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 865 din 12 octombrie…

Semnal 11.10.18

Hotărârea nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, În vigoare de la 27 septembrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 27 septembrie 2018
Ordinul nr. 424/2018 privind condiţiile şi procedurile de autorizare a operatorilor economici naţionali pentru desfăşurarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, eliberată de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, completarea acesteia cu operaţiuni, renunţarea la efectuarea de operaţiuni şi eliberarea de duplicate ale autorizaţiei pentru desfăşurarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase , În vigoare de la 26 septembrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 26 septembrie 2018.
Ordinul nr. 14…

Prelucrarea datelor personale de către avocați și temeiul juridic

Prelucrarea datelor personale de către avocați și temeiul juridic poate fi analizat din perspectiva celor 6 situații reglementate de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).


Consimțământul
Consimțământul are o aplicabilitate restrânsă, pentru ca poate privi cel mult datele clientului persoană fizică căreia i se solicita consimțământul la începutul relației contractuale.
2. Executarea contractului
Acest motiv poate găsi o largă aplicare. Avocatul, prin contractul încheiat cu clientul său, se angajează să depună toate eforturile pentru a apăra interesele clientului. Pentru realizarea acestui obiectiv avocatul este în situația de a prelucra un mare evantai de date personale.
3. Îndeplinirea unei obligații legale
Uneori chiar legea impune o serie de obligații de a furniza date. De exemplu, codul de procedura impune ca părțile dintr-un proces să-și dezvăluie codul numeric personal în cadrul procedurii judiciare.
4. Un interes public
Această justificare are o aplicabilitate l…

Aplicare practică GDPR. Din Germania

Aplicare practică GDPR. Din Germania
Cum nu a trecut mult timp de la intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) orice decizie de jurisprudență din Europa legată de acesta atrage, inevitabil, atenția. Curtea Regională din Frankfurt (cazul 16U193/17 s-a pronunțat într-o cerere privind dreptul de ștergere al unei persoane față de un motor de căutare. În concret o persoană dorea să fie eliminat dinte rezultatele oferite de căutarea după numele său link-ul către un articol de presă unde se făceau referiri la starea sa de sănătate. Hotărârea este interesantă pentru că cererea a fost respinsă, instanța germană aducând niște argumente „creatoare”, pentru această soluție. Instanța germană apreciază că este competentă să judece cazul (motorul de căutare nu este stabilit în Europa) apreciind că este vorba de un serviciu oferit pe teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, arată că articolul pune probleme din perspectiva prelucrării datelor personale, mai ales …

Semnal 25.09.18 - Tratamentul contabil pentru dividendul anticipat

Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2018 pentru completarea unor acte normative din domeniul construcţiilor, În vigoare de la 18 septembrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 18 septembrie 2018. (23) Se pot recepţiona ca fiind terminate loturi, secţiuni, sectoare sau obiecte de lucrări incluse în autorizaţia de construire, prevăzute într-un contract sau în contracte de execuţie diferite, în situaţia în care acestea pot fi utilizate separat, conform destinaţiei lor. Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile, În vigoare de la 17 septembrie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 17 septembrie 2018. După subsecţiunea 4.13.5. "Rezultatul exerciţiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului şi acoperirea pierderii contabile" se introduce o nouă subsecţiune, subsecţiunea 4.13.6. "Distribuirea de dividende în cursul exerciţiului financiar", cu următorul cuprins: " 4.13.6. Distribuirea de dividend…