Treceți la conținutul principal

Postări

Principii privind confidențialitatea prelucrării datelor personale

Principii privind confidențialitatea prelucrării datelor personale
Cu excepția situațiilor în care legea (în sensul sau larg) dă dreptul la prelucrarea datelor personale în lipsa consimțământului prelucrarea datelor trebuie realizata pe baza consimțământului provenit de la persoana vizată (persoana ale cărei date sunt prelucrate).
Consimțământul persoanei vizate trebuie sa fie:
Liber, informat și specific, Precedat de informarea asupra drepturilor pe care persoana vizată le are privind prelucrarea datelor, Precedat de informare completa asupra prelucrărilor, Precedat de explicarea consecințelor consimțământului sau ale refuzului/retragerii consimțământului, dat pe baza unor posibilități de opțiune asupra modului cum datele vor fi prelucrate, Însoțit de posibilitatea de a retrage consimțământul, facil și fără costuri, În cazul minorilor, însoțit de consimțământul celui care exercita autoritatea părintească.
2. Prelucrarea trebuie sa fie justificată de un scop legitim, specificat.
În ace…
Postări recente

Date personale nedorite

Date personale nedorite
Atunci când se discuta despre  GDPR - Regulamentul general privind protecția datelor - o serie de probleme sunt ignorate pentru ca ele sunt oarecum invizibile. O problemă o constituie metadatele. Foarte multe documente electronice păstrează ca metadate o serie de informații care reprezintă date personale, de exemplu creatorul documentului. Aceste date nu sunt imediat vizibile în document, și prin urmare ignorate. Trebuie însă să fim conștienți ca atunci când stocam astfel de documente electronice aceste date există. Și trebuie sa ne asigurăm că sunt prelucrate în mod legal. Pentru companiile mari o soluție de "curățire" automată a astfel de date este de dorit. Alte date ignorate sunt datele nesolicitate. Deși companiile nu solicită o date personale, sau solicita numai anumite date, uneori clienții sau partenerii de afaceri transmit de buna voie tot felul de date personale. De exemplu într-o rubrica de comentarii pe site-ul unui comerciant pot apărea d…

Bonusuri pentru plata impozite? Da, dar cand o zbura ... decizia

Codul fiscal vă dă dreptul, dacă v-ați plătit impozitul aferent anului 2018 până pe 15 decembrie 2018 și ați depus declarația unică de venit on-line, să primiti un bonus. De 5%.

Însă, deși când e vorba să dați dumneavostară bani la stat totul merge automat, aici lucrurile nu  mai sunt la fel. Trebuie să așteptați decizia celor de la ANAF că aveți dreptul la bonus. Și apoi să cereți voi banii ce vi se cuvin. Iar cand va văr fi plătite efectiv, nu se spune nimic. Adică trebuie tot dumneavoastră să mergeți la ghișeu să stați la câteva cozi, poate o să primiți ceva. Când o zbura... decizia. Sau cel puțin așa înțeleg eu din Procedura aprobată prin Ordinul nr. 1369/2019 al ANAF.

Adio declarație unica electronica

Declarația unică pe venit trebuia depusă din 2019 obligatoriu în format electronic. Realitatea a fost că sistemele electronice ale ANAF nu au făcut față unui număr mărit de utilizatori, iar procedurile de înregistrare a noilor utilizatori s-au dovedit total ineficiente, o adevărată bătaie de cap pentru contribuabil.
Prin urmare Guvernul a făcut în final ceea ce așteptau toți sa se facă, adică a renunțat la obligativitatea depunerii în format electronic a declarației unice pe venit. Această măsură a fost luată prin Ordonanța de Urgenţă a Guvernului nr. 35/2019.

Decizie de principiu privind infracțiunea de mărturie mincinoasă

Înalta Curte de Casație și Justiție - ÎCCJ
Decizia nr. 10/2019 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București - Secția a II-a penală, în Dosarul nr. 17.643/4/2017 (3.018/2018), prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept
Stabilește că participantul la comiterea unei infracțiuni care a fost judecat separat de ceilalți participanți și audiat ulterior ca martor, în cauza disjunsă, nu poate avea calitatea de subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă prevăzute de art. 273 din Codul penal.

Noi reguli de carte funciare fuziuni și divizări

Într-un articol recent remarcam problemele ridicate de către inventarea unei noi instituții juridice „certificatul de reorganizare” prin modificarea Legii nr. 7/1996, modificare făcută prin O.U.G. nr. 31/2018. Într-un final cineva a sesizat că acest certificat nu creează decât încurcături, așa că prin Legea nr. 105/2019 a fost eliminat.

În momentul de față transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilelor în urma fuziunilor sau divizărilor se înscriere în cartea funciară în baza (art. 24 alin, 5 și 6 din Legea nr. 7/1996): „(5) Intabularea în cartea funciară a transmisiunii drepturilor reale imobiliare ce operează prin efectul fuziunii/divizării se efectuează pe baza unei documentaţii cuprinzând:
a) hotărârea instanţei de judecată referitoare la proiectul de fuziune/divizare a persoanei/persoanelor juridice supuse reorganizării;
b) actul de înfiinţare prin care se constituie persoana/ persoanele juridice nou-înfiinţată/nou-înfiinţate;
c) actul de modificare a actului constitutiv al pe…

Datele societății- date personale?

Sub imperiul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) persoanele juridice nu fac obiectul unei protecții, intenția Regulamentului fiind aceea de a proteja drepturile indivizilor ca persoane fizice. Totuși trebuie ținut seama că uneori prelucrarea datelor unei persoane juridice implică indirect identificarea unei persoane fizice. Acesta este cazul societăților cu asociat unic. Deși regimul juridic permite înființare societăților cu asociat unic (S.R.L. cu asociat unic) nu trebuie uitat că, în ultima sa consecință, aceasta este o ficțiune juridică. Actele societății sunt în fapt acte care implică voința exclusivă a asociatului unic. Prin urmare deși indirect, este pe deplin identificabilă o persoană fizică în spatele fiecărui act al unei societăți cu asociat unic. De aceea prelucrarea datelor privind societatea cu asociat unic trebuie privită cu atenție,asigurându-se același regim cu prelucrarea datelor  persoanelor fizice.