Treceți la conținutul principal

Postări

Obligații pentru angajatori din perspectiva Legii dialogului social

  A fost aprobata o noua lege a dialogului social nr. 367/2022.   Din perspectiva angajatorului ar fi cateva lucruri de retinut.   Trebuie sa avem reprezentant al salariaților pentru societățile care au cel putin 10 angajați. (inainte era cu 21). Este posibil ca mai multe societati sa fie acum in situatia de a avea obligatia de a alege reprezentanti ai salariatilor.   Identic trebuie sa avem contract colectiv de munca la societatile cu cel putin 10 salariati.   De asemenea, exista obligatia de informare a reprezentantilor salariatilor privind situatiile financiare anualle precum si in caz de decizii importante (fuziuni, divizări, inchideri de unități, etc)
Postări recente

Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public   Legea privește informările , comunicarea orală sau scrisă de informaţii,  cu privire la orice faptă care reprezintă o încălcare a legii. Modalităţile de raportare sunt următoarele:      a) raportarea internă;      b) raportarea externă.    Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente. Avertizorul în interes public care efectuează o raportare privind încălcări ale legii poate alege, însă, între canalul intern de raportare şi canalul extern de raportare. La alegerea canalului de raportare avertizorul în interes public poate lua în considerare aspecte precum:      a) existenţa riscului de represalii, în cazul raportării prin canalele interne;      b) imposibilitatea remedierii încălcării în mod eficace prin intermediul canalelor interne de raportare.   În lipsa canalelor interne de raportare în cazul persoanelor juridice de drept privat

Contribuabili obligați să transmită fişierul standard de control fiscal, precum şi categoriile de contribuabili/plătitori exceptate

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF - Ordin nr. 2518/2022 din 12 decembrie 2022  DATA/DATELE de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fişierul standard de control fiscal, precum şi categoriile de contribuabili/plătitori exceptate de la transmiterea fişierului standard de control fiscal       1.1. Obligaţia de transmitere a fişierului standard de control fiscal prin intermediul Declaraţiei informative D406 devine efectivă pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:      a) pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au făcut parte din această categorie şi în anul 2021, obligaţia de depunere a Declaraţiei informative D406 începe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezintă data de referinţă pentru marii contribuabili;      b) pentru contribuabilii încadraţi în categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au făcut parte din această categorie în anul 2021, obli

Protecţia sistemelor informatice ale autorităţilor şi instituţiilor publice

 Art. 1. -   (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional general şi necesar în vederea interzicerii achiziţionării şi utilizării de către autorităţile şi instituţiile publice, de la nivel central şi local, a produselor şi serviciilor software de tip antivirus provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un operator economic aflat sub controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă sau al cărei capital este constituit cu participaţie provenind în mod direct sau prin firme interpuse din Federaţia Rusă ori din ale cărui organe de administrare fac parte persoane din Federaţia Rusă.      (2) În înţelesul prezentei legi, prin autoritate publică se înţelege orice organ de stat sau al unităţii administrativ-teritoriale care acţionează în regim de putere publică pentru satisfacerea unui interes public, iar prin instituţie publică se înţelege orice structură funcţională care acţionează în regim de putere publică şi/sau presteaz

Stabilirea din oficiu a unor obligații fiscale datorate de persoanele fizice

 Ordin nr. 2420/2022 din 24 noiembrie 2022 Procedura privind stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizaţii reprezentând măsuri în domeniul protecţiei sociale şi pentru unele venituri obţinute din străinătate Se aplică persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:      A. se află în cel puţin una din următoarele situaţii:      a) au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1), (11) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare;      b) au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi

Instanța de executare

  Art. 651. -   (1) Instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în ţară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor. Dispoziţiile art. 112 şi ale art. 127 se aplică în mod corespunzător. Legea nr. 336/2022 pentru modificarea alin. (1) al art. 651 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă  

Poliția locală poate cere datele conducătorului autovehiculului

  Legea nr. 335/2022 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice  a introdus obligația de a comunica și poliției locale datele conducătorului autovehiculului. Până îm prezent această obligație era prevăzută numai față de poliția rutieră.