Treceți la conținutul principal

Postări

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…
Postări recente

Plăcintă cu iaurt

O plăcintă ușor de făcut, la care nu poate fi greșit nimic.
Ce va trebuie : - un pachet de foi de placinte,
- 1 kg de iaurt gras,
- 8 ouă,
- 150 g de zahăr,
- 150 g de stafide,
- cam 150 ml de ulei sau unt topit pentru uns foile,
- puțin unt pentru uns tava,
- patru linguri cu vârf cu griș
- esență de vanilie,
- un praf de sare,
- zahar pudră pentru presărat la final. Bateți bine ouăle cu un praf de sare și zahărul, spumă.
Amestecați cu iaurtul, esență de vanilie, apoi cu grișul și stafidele.

Semnal 05.09.18 - Noi controale la ONG-uri

Ordonanța nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative, Monitorul Oficial, Partea I nr. 755 din 31.08.2018
Beneficiarii de sponsorizări, mecenat și de cota din impozitul pe venit de 2% vor fi supuși controlului Ministerului Finanțelor, dacă folosesc banii în scopul declarat. Este încă o pârghie pentru autorități de a face presiuni asupra societății civile.


Ordinul nr. 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare, Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 29.08.2018

Semnal 29.08.18

Ordinul nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier şi a Metodologiei privind aprobarea depăşirii posibilităţii/posibilităţii anuale în vederea recoltării produselor accidentale I, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 23 august 2018.
Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier se face în baza unei documentaţii care cuprinde:
a) solicitarea proprietarului, în cazul terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi al terenurilor proprietate privată, respectiv a administratorilor prevăzuţi de lege, în cazul terenurilor forestiere proprietate publică a statului; schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier necesare constituirii culoarului de frontieră şi fâşiei de protecţie a frontierei de stat, precum şi cele destinate realizării unor obiective din …

Semnal 17.08.18 - Modificări la Legea fondului funciar

Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, În vigoare de la 09 august 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 06 august 2018 1. La articolul 23, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins: " (2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori." (21) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori." 2. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alinea…

Semnal 10.08.18- Noi reguli în contenciosul administrativ și privind asociațiile de proprietari

Legea nr. 212/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative, În vigoare de la 02 august 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 din 30 iulie 2018.
Art. 10. -(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice locale şi judeţene, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora de până la 3.000.000 de lei se soluţionează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice centrale, precum şi cele care privesc taxe şi impozite, contribuţii, datorii vamale, precum şi accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 de lei se soluţionează în fond de secţiile de contencios administrativ şi fiscal ale curţilor de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel.
(11) Cererile privind actele administrative care au ca obiect sume reprezent…

Semnal 06.08.2018 - Legea privind protecția datelor și noutăți privind transmiterea dreptului de proprietate

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), În vigoare de la 31 iulie 2018, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 26 iulie 2018.
Având în vedere că Regulamentul general privind protecția datelor lasă statelor membre dreptul de a emite reglementări interne raportat la câtva domenii legate de protecția datelor, iată că Parlamentul României a emis o astfel de lege.
Ce aduce aceasta nou.
În primul rând se dă o definiție largă îndeplinirii unor sarcini de interes public, fiind incluse activităţi ale partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ale organizaţiilor neguvernamentale, care servesc realizării …