luni, 14 mai 2018

Sermnal 14.05.2018 - Mai scapam de amenzi

Photo by pina messina on Unsplash

Decizia nr. 4/2018 privind examinarea sesizării formulate de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj cu privire la "interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 8 alin. (1), raportate la cele ale art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, în sensul stabilirii subiectului activ al contravenției ce constă în fapta de a circula fără rovinietă valabilă, în cazul în care se face dovada, cu un înscris înregistrat cu dată certă la o instituție publică, că vehiculul a fost înstrăinat anterior datei constatării contravenției", Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ, Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 07.05.2018Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj și, în consecință, stabilește că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 8 alin. (1), raportat la art. 7 și art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prinLegea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare:

- în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fostul proprietar pierde calitatea de utilizator și de subiect activ al contravenției constând în fapta de a circula fără rovinietă valabilă;

- dovada transmiterii dreptului de proprietate se face potrivit dreptului comun.Procedura de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, din 26.04.2018, Ministerul Finanțelor Publice – MFP, Ordinul nr. 1938/4735/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice,Art. 6. -

(1) Îndrumarea și asistența în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central constau în următoarele:

a) îndrumarea și asistența cu privire la modul de completare a declarației unice pe suport hârtie sau în formă electronică;

b) îndrumarea și asistența cu privire la înregistrarea în "Spațiul privat virtual", potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică;

c) îndrumarea și asistența pentru transmiterea declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

(2) În cazul în care persoana care solicită îndrumare și asistență privind înregistrarea în "Spațiul privat virtual" optează pentru verificarea datelor furnizate în cerere cu aprobare la ghișeu, atunci persoana desemnată din cadrul organului fiscal local sau persoana din cadrul organului fiscal central, dacă este prezentă, efectuează identificarea fizică a solicitantului fără a mai fi necesară deplasarea acestuia la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, potrivit art. 20 alin. (6) din procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017.

(3) În vederea aprobării înregistrării în "Spațiul privat virtual" a persoanelor care optează pentru verificarea datelor furnizate în cerere cu aprobare la ghișeu, organul fiscal local accesează aplicația Aprobare înrolare persoane fizice și juridice de pe portalul Extranet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Pentru accesarea portalului Extranet al Agenției Naționale de Administrare Fiscală organul fiscal local trebuie să dețină un echipament compatibil și o conexiune în rețeaua extranet a Ministerului Finanțelor Publice - ExtranetMFP.

(4) În cazul în care contribuabilul a primit îndrumare și asistență pentru completarea declarației unice pe suport hârtie, aceasta va fi înregistrată de organul fiscal local în registrul special pus la dispoziție de organul fiscal central împreună cu plaja de numere aferentă. Declarațiile se predau persoanei/persoanelor din cadrul organului fiscal central stabilite potrivit art. 5 alin. (1), pe baza unui borderou de predare-primire. Data depunerii declarației unice pe suport hârtie este data înregistrării în registrul special pus la dispoziție de organul fiscal central.

(5) Declarațiile unice primite de persoana/persoanele din cadrul organului fiscal central sunt predate compartimentului responsabil din cadrul organul fiscal central, în vederea prelucrării.

(6) Declarația unică se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.Sentința nr. 166/2016 privind Ședința publică de la 9 noiembrie 2016, Curtea de Apel Brașov, Monitorul Oficial, Partea I nr. 403 din 10.05.2018Dispune anularea parțială a Ordinului comun nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora, emis de pârâții Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în sensul înlăturării sintagmei "grupa de vârstă 0-7 ani" din cadrul prevederilor "Copiii cu diabet din grupa de vârstă 0-7 ani care prezintă probleme deosebite de alimentație și administrare a tratamentului se pot încadra în gradul de handicap grav în baza recomandării medicale" din secțiunea a V-a - Afectări ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv metabolic și endocrin, lit. c) alin. 4 din anexa nr. 2 la ordinul sus-menționat.Decizia nr. 102/2018 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum și a sintagmei "care nu a împlinit 16 ani" din cuprinsul dispozițiilor art. 505 alin. (1) din Codul de procedură penală, Curtea Constituțională, Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 10.05.2018Admite excepția de neconstituționalitate ridicată de Marius-Iulian Druțu în Dosarul nr. 22.750/245/2016/a1 al Judecătoriei Iași - Secția penală și constată că dispozițiile art. 505 alin. (2) din Codul de procedură penală, precum și sintagma "care nu a împlinit 16 ani " din cuprinsul art. 505 alin. (1) din Codul de procedură sunt neconstituționale.

marți, 1 mai 2018

Protecția datelor personale pentru toți


Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței.
In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-3834293-4402305) sau protejarea reputației unei persoane (Pfeifer contra Austriei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-2168095-2304628)
Drepturile protejate prin art. 8 din Convenție nu sunt considerate absolute. În aplicarea lor statele pot institui restrîngeri prin lege atunci cînd există un motiv justificat (de exemplu siguranța națională) și în limita în care această restrîngere este justificată raportat la funcționarea unei societăți democratice.
Mai mult, a fost încheiată o Convenție cu nr. 108 semnată în 1981 și intrată în vigoare în 1985 Convenție care are ca obiect protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor personale. Conventia a fost modificata în 2001 pentru a cuprinde dispoziții privind fluxurile transfrontaliere de date.
Deși uneori se fac confuzii, Convenția Europeană a Drepturilor Omului este un act juridic internațional care nu are legătură cu Uniunea Europeană. România este membră și în Uniunea Europeană cât și parte în Convenția Europeană a drepturilor Omului astfel că persoanele care consideră că le-au fost încălcate drepturile pot apela la ambele reglementări pentru a obține protecția juridică.

joi, 19 aprilie 2018

Un norvegian isteț și Apple


Photo by Caroline Attwood on Unsplash
Un norvegian isteț a reușit să câștige un proces cu Apple legat de folosirea de subansamble Apple contrafăcute.

Norvegianul repara telefoane apple. În acest scop comanda în China ecrane pentru telefoanele produse de această prestigioasă companie. Ecranele veneau cu marca produsului acoperită. Apple l-a dat în judecată pentru contrafacere (ecranele au fost reținute în vamă, sub suspiciunea de produse contrafăcute).

Norvegianul s-a apărat și a câștigat arătând că marca pe ecrane era acoperită. Magazinul său nu pretinde căe este un reparator autorizat Apple și nici nu oferă vreo garanție în acest sens. În fine, Apple încearcă să exercite prin acțiunea sa un monopol care să ducă la creșterea prețurilor, interzicând accesul la subansamble mai ieftine.

(cazul Apple Inc. vs. Henrik Huseby)


joi, 12 aprilie 2018

Statul acasă la dispoziția angajatorului poate reprezenta ore de lucru

Photo by Arny Mogensen on Unsplash
Foarte recent au fost la noi discuții legate de situația polițiștilor care stau acasă, dar sunt la dispoziția secției de poliție pentru intervenții urgente.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene, într-o speță din Belgia care privea pe un pompier, a dat recent, februarie 2018, o lămurire față de această situație (cazul  C-517/15).

În fapt pompierii în Belgia pot fi ținuți ca să se prezinte la unitatea  la situații de urgență în 8 minute. Un domn Matzak a reclamat că într-o astfel de situație, chiar dacă stă acasă, nu poate fi vorba de „timp liber”.

Curtea europeană i-a dat dreptate și a considerat că timpul peterecut acas,ă dar sub obligația de a se prezenta în acest timp scurt la unitate. dacă este chemat. este în fapt timp de lucru și trebuie recompensat.

luni, 2 aprilie 2018

Semnal - Modificări la legea drepturilor de autor


Photo by Malte Wingen, unplash
Preocupați de revoluții fiscale și reforme ale justiției, o reglementare importantă a trecut la noi ca și neobservată. Prin Legea nr. 74/2018 intrată în vigoare la 30 martie s-au adus modificări Legii nr. 8/196 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

Legea aduce o lămurire esențială, și anume înțelesul sintagmei „fonogramă de comerț” căreia i se dă o definiție în nou introdusul alineat 5 din art. 106 indice 5 din Legea nr. 8/1996.

Definiția are implicații importante asupra întinderii gestiunii colective obligatorii a drepturilor de autor și drepturilor conexe, realizată prin organismele de gestiune colectivă.  Și prin urmare a constituit îndeajuns preocuparea doctrinarilor și a jurisprudenței, cu soluții care, evident, nu au satisfăcut pe toți cei implicași.

Definiția  actuală este :„în sensul prezentei legi, o fonogramă se consideră publicată în scop comercial atunci când este pusă la dispoziţia publicului prin vânzare sau prin mijloace cu fir sau fără fir, în aşa fel încât oricine să poată avea acces la ea în locul şi la momentul ales în mod individual”.

În condițiile acestei definiții se poate imagina crearea unui repertoriu de fonograme care să nu fie gestionat prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, de pildă un repertoriu care să fie folosit ca muzică ambientală.