Treceți la conținutul principal

Pedantul in bucatarieJulian Barnes, Pedantul in bucatarie, trad Marian Radu, Nemira, Bucuresti, 2006
O adevarata delectare intelectuala sub forma de tratat gastronomic. Julian Barnes ofera fara ostentatie un exemplu de virtuozitate in a descrie provocarile experientei cunoasterii astazi, in epoca post(hiper)moderna , unde suntem asaltati de informatie fara ca aceasta sa garanteze mai multa cunoastere, ba chiar dimpotriva. Toate acestea expuse ca aventura domestica in ale gatitului, cu umor cat se poate de britanic.
Supusi unei informatii invadante, care doreste sa ni se impuna autoritar ca traditie, moda, expertiza profesionala, sau orice alta forma autoritara, demersul de a accede la cunoastere in sensul ei de exeperienta utila devenirii noastre, devine unul dificil. Paralela cu demersul bucatarului amator in fata diverselor optiuni gastronomice este relevanta si revelatoare. Incercati reteta cu cele 2,5 kg de rosii carora trebuie sa le scoti samburii pentru a atinge rezultatul. Cei care vor citi cartea vor intelege...

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…