Treceți la conținutul principal

Papii. Istorie si secreteClaudio Rendina, Papii. Istorie si secrete. Trad. Radu Gadei, ED. BIC ALL, Bucuresti 2007,
Desigur atunci cand o carte isi propune sa abordeze istoria a 246 de Suverani pontifi nu trebuie sa ne asteptam la o abordare exhaustiva a fiecarei figuri papale in parte. Cartea lui Claudio Rendina este mai mult o enciclopedie cronologica a papilor, in mod inevitabil spatiul acordat fiecaruia fiind restrans.
Totusi cartea surprinde esenta Papalitatii sfasiata intre ambitiile politice si idealul crestin. O contradictie care a dat nastere celor mai marete fapte alaturi de cele mai ignobile uneltiri.
Amatorii de pitoresc nu vor fi nici ei dezamagiti gasind figuri de papi remarcabile, inclusiv papi care au condus personal osti pe campul de lupta pina la un altul care si-a gasit sfarsitul ca urmare a faptului ca un sot gelos l-a arucat pe fereastra pe cuviosul papa descoperit in patul sotiei.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…