Treceți la conținutul principal

Pavilionul cancerosilor


Alexandr Soljenitin, Pavilionul cancerosilor, Ed Univers,2 vol. 2009

Pentru cine a ramas cu impresia ca Soljenitin este doar un scriitor dupa valva mai ales politica decat literara a Arhipelagului Gulag, trebuie sa citeasca Pavilionul cancerosilor. Soljenitin, dincolo de curajul de a aborda teme care au zguduit lumea, prin descrierea universului concentrationar comunist, este un mare scriitor.
Pavilionul cancerosilor este in fapt o parabola. Pavilionul cancerosilor este sistemul comunist. Unde se aplica tratamente, unde se distribuie iluzii, unde este fara indoiala suferinta, unde se poate si rade, unde poate chia exista prietenie si iubire, dar ceea ce poate este cel mai important a se spune este ca acolo nu mai exista speranta, ca aceasta a murit inainte de orice tratament, orice iluzie.
Soljenitin este desavarsit in a descrie caractere, din colectia de pacienti si doctori, printr-o stapanire fara a egal a schimbarii tonului, ritmului curgerii fraze, dupa cum perspectiva faptelor se muta de la un personaj la altul.
Astfel prezinta Soljenitin o farama din drama existentei in comunism, cu o tristete anuntata din titlu, fara drame catastrofice, fara eroi, fara ticalosi absoluti, ci doar cu victime ale unui cancer: comunismul.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…