joi, 25 iunie 2009

Convocarea adunarii generale a actionarilor (5). Convocatorul

Convocarea se materializeaza intr-un inscris numit convocator. Conditia sa de act scris rezulta din conditiile de publicitate prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (LSC) si anume publicarea in Monitorul Oficial si un ziar de circulatie, la sediul societatii, fie, in cazul in care este posibil conform prevederilor legale si statutare, prin scrisoare recomandata sau electronica cu semnatura electronica extinsa atasata (art.117).
Din punct de vedere juridic convocarea este un act juridic. Discutia daca acest act juridic este unul unilateral sau nu din punctul de vedere al consecintelor practice nu este deosebit de relevanta. Autorii care imbratiseaza teoria institutionalista a societatii comerciale vor putea gasi argumente care sa sutina caracterul unilateral, simpla si unica vointa a societatii exprimata prin organele sale suficienta pentru a crea obligatii pentru aceasta in raport cu actionarii. Autorii care care pun accent pe caracterul contractual al societatii comerciale si pe conceptul de mandatar prin care pot fi descrise organele de conducere ale societatii, vor putea gasi argumente in a sustine ca este un act de executare a contractului, care creeaza drepturi si obligatii pentru parti, conform regulilor contractuale.Deoarece drepturile si obligatiile care se nasc din convocarea adunarii generale a actionarilor au un puternic caracter reglementar-procedural (sunt descrise de lege si uneori detaliate prin actele constitutive sub forma unor prescriptii cu caracter procedural), astfel ca discutia teoretica asupra izvorului acestora prezinta o mai mica importanta decat identificarea lor in ordinea procedurala.Continutul convocatorului. Cine convoaca? In primul rand, trebuie identificat cine anume este cel care isi insuseste actul convocarii. De regula, acesta este Consiliul de Administratie/Directoratul. Dupa cum s-a vazut, exista situatii speciale in care convocarea este facuta de alte persoane, cenzori sau consiliul de supraveghere. In functie de aceasta identificare se poate face si o sumara verificare a legalitatii convocarii. Consiliul de Administratie/Directoratul are o competenta care poate fi descrisa ca fiind generala, insa, asa cum a fost deja descris, in cazurile in care pot interveni si alte persoane in a realiza convocarea acestea au aceasta capacitate limitata la niste situatii speciale. Nu trebuie uitat ca, regula generala privind realizarea publicitatii convocarii este publicarea prin Monitorul Oficial. Monitorul Oficial functioneaza ca institutie publica in subordinea secretariatului Camerei Deputatilor. Functionarii Monitorului Oficial realizeaza chiar din acest stadiu un control formal al convocarii care le este propusa spre publicare, si mai ales in cazurile de exceptie, cand convocarea nu este facuta de catre Consiliul de Administratie/Directorat, este necesar sa se poata face verificarea corespondentei dintre competenta persoanei care face convocarea si ordinea de zi propusa in convocator.Desigur, daca adunarea generala a fost convocata de persoane care nu au calitatea sa faca acest lucru, convocarea este nula absolut si pe cale de consecinta atrage si nulitatea absoluta a hotararilor adoptate. Sanctiunea nulitatii absolute poate fi retinuta avand in vedere ca este vorba de un interes al tuturor actionarilor ca adunarile generale sa fie convocate in conditii de respectare a procedurilor impuse de lege.Specificarea tipului de adunare generalaAdunarile generale ale actionarilor sunt ordinare sau extraordinare.Intre cele doua tipuri de adunari generale exista deosebiri legate de problematica care face obiectul dezbaterilor (ordinara, probleme de gestiune a societatii, extraordinara, probleme care tin de modificari in regulile de functionare ale societatii) cat si in ceea ce priveste modalitatea de adoptare a hotararilor (conditii de cvorum si majoritate diferite)Problema care se pune este aceea privitoare la lipsa unei specificari a tipului de adunare generala a actionarilor care este convocata, sau de identificare eronata a tipului de adunare convocata.Este indeobste recunoscut ca adoptarea unor hotarari de catre adunarea generala a actionarilor fara respectarea regulilor specifice de cvorum si majoritate este sanctionata cu nulitatea absoluta. Ce se intampla insa, daca, desi in cursul adunarii generale hotararile au fost adoptate cu respectarea regulilor de cvorum si majoritate specifice, in convocator nu a fost indicat tipul de adunare generala, sau a fost indicat gresit?Opinia personala este ca lipsa informatiei privind tipul de adunare sau indicarea gresita in convocator a tipului de adunare nu poate fi sanctionat cu nulitatea hotararilor adoptate, atat timp cat in cursul adunarii generale a actionarilor a fost identificat corect tipul de adunare generala si au fost respectate regulile specifice de cvorum si majoritate in adoptarea hotararilor. Actionarii nu se pot considera prejudiciati privind lipsa informatiei privind tipul de adunare generala sau prin indicarea gresita a tipului de adunare generala a actionarilor, pentru ca, in fapt, tipul adunarii este dat de natura problemelor expuse in ordinea de zi, si nu de calificarea pe care o da cel care convoaca adunarea generala.

Niciun comentariu: