Treceți la conținutul principal

Convocarea adunarii generale a actionarilor (8). Data de referinta

Calitatea de actionar intr-o societate comerciala pe actiuni este un fenomen dinamic, actiunile fiind presupuse a fi titluri care circula frecvent intre detinatori. Astfel ca, prin convocator, trebuie sa se raspunda la intrebarea cine va fi in drept sa exercite drepturile aferente calitatii de actionar in cadrul adunarii generale, tinand seama de modificarile in structura actionariatului.
Astfel, apare ca obligatorie indicarea, in cadrul convocatorului, a datei de referinta. Data de referinta este acea data raportat la care se vor stabili actionarii care au dreptul sa participe la adunarea generala a actionarilor. In mod concret, actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta vor fi actionarii care vor avea dreptul sa participe la adunarea generala.Data de referinta este o data stabilita arbitrar de catre consiliul de administratie/directorat. Desi textul art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale (LSC) prevede doar consiliul de administratie, respectiv directoratul, ca fiind in drept sa stabileasca aceasta data, o interpretare corecta a legii impune sa consideram ca in conditiile speciale in care adunarea generala a actionarilor este convocata de catre alte organe de conducere (cenzori, consiliul de supraveghere) acestea sunt in drept sa stabileasca data de referinta. De altfel, avem o situatie descrisa de lege in care data de referinta este stabilita de catre altcineva decat consiliul de administratie/directorat, si anume convocarea prin instanta de judecata (art. 119 alin. 3 LSC)Exista, insa, constrangerea ca data de referinta sa fie situata intre momentul publicarii convocatorului si data stabilita pentru desfasurarea sedintei adunarii generale a actionarilor. De notat, data stabilita pentru desfasurarea adunarii generale este data primei zile a convocarii.Desi textul vorbeste doar de publicare, acesta se aplica corespunzator in cazul convocarii prin corespondenta si anume data de referinta trebuie sa fie ulterioara expedierii corespondentei care contine convocarea.De asemenea, trebuie tinut seama ca data de referinta sa nu fie mai devreme de 60 de zile de data stabilita pentru desfasurarea adunarii generale a actionarilor.Lipsa datei de referinta conduce la nulitatea hotararilor adunarii generale a actionarilor. In lipsa datei de referinta, nu se pot determina persoanele care pot, legitim, sa exercite drepturile de actionar in adunare.Inscrierea datei de referinta, presupune respectarea acesteia. Ce se intampla, insa, daca in adunarea generala voteaza persoane care nu erau inscrise in registrul actionarilor la data de referinta sau daca alte persoane, desi inscrise, nu sunt lasate sa voteze? Problematica depaseste stricta referire la data de referinta, motivele pentru care se poate ajunge in astfel de situatii fiind diverse si nu cu necesitate legate de respectarea datei de referinta, dar se poate retine ca in cazul in care o persoana nu este lasata sa participe la adunarea generala, aceasta poate cere anularea hotararii adunarii generale. Este de retinut o nulitate relativa, deoarece in acest caz este un interes personal al actionarilor.In situatia in care voteaza persoane care nu au calitatea de actionar, se poate insa invoca nulitatea absoluta, deoarece regulile cu privire la respectarea cvorumului si majoritatii in adoptarea hotararilor de catre adunarea generala a actionarilor intereseaza toti actionarii.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…