Treceți la conținutul principal

Dreptul consumatorului.3.Izvoarele dreptului consumatorului

Articol publicat initial in cotidianul de informatie juridica avocatnet

Principalul izvor de drept pentru drepturl consumatorului este reprezentat de catre Legea nr. 296/2004 republicata intitulata Codul consumului. In ciuda titlului ofertant Codul consumului este departe de a oferi un cadru legal pentru majoritatea institutiilor de drept care intereseaza dreptul consumatorului, asa cum o fac Codurile in vigoare in materie civila sau penala. Multe aspecte extrem de importante pentru dreptul consumatorului, precum clauzele abuzive sau publicitatea sunt in afara arieie de cuprindere a Codului consumului. Pe de alta parte reglementarea este extrem de putin sistematizatafiind mai mult o colectie de principii. De aceea, desi se presupune ca dreptul consumatorului este o ramura de drept care se adreseaza si isi propune sa protejeze pe cetateanul obisnuit, Codul consumului lasa o impresie descurajanta la o lectura simpla, de legislatie sofisticata si care se adreseaza unor profesionisstiai dreptului.

Pe de alta parte in legatura cu aplicarea Codului consumului apare o alta dificultate legata de aplicabilitatea Ordonantei 21/1992 privind protectia consumatorilor. Si aceasta este o norma care isi propune obiective de maxima generalitate in materia dreptului consumatorului, ea insa corespunde unei alte etappe istorice de reglementare in domeniu. Prin edictarea Codului consumului Ordonanta 21/1992 nu a fost abrogata expres ceea ce inseamna ca aceasta ordonanata continua sa produca efecte juridice. Totusi acest lucru conduce la dificultati de interpretare. Codul consumului cat si Ordonanta 31/1992 sunt din punct de vedere al caracterului norme generale ceea ce face ca regula ca norma speciala deroga de la norma generala sa fie nefolositoare in acest caz. Totusi, Codul consumului fiind posterior Ordonantei 21/1992 putem interpreta ca normele din Codul consumului au abrogat normele din Ordonanta 21/1992 implicit. Totusi aceasta afirmatie nu rezolva toate dificultatile deaorece terminologia si abordarea diferita a unor drepturi si obligatii fac dificila identificarea corecta a ceea ce a fost abrogat si ce nu.

Asa cum am aratat arii vaste din dreptul consumatorului nu sunt reglementate de acesta. Astfel:

- dispozitiile privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori se regasesc in Legea 193/2000 republicata,
- dispozitiile privind publicitatea in Legea nr.148/2000, cu muliple modificari,
- la aceasta se adauga disppozitiile privind publicitatea in audivizual, dispozitii care se regasesc in Lgea audiovizualului nr. 504/2002 care a cunoscut multe modificari,
- dispozitiile privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte se regasesc in legea 240/2004 republicata,
- dispozitiile privind securitatea generala a produselor sunt edicatate prin legea nr.245/2004, republicata,
- dispozitiile privind privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii se afla in Legea 363/2007,
- cu privire la comertul electronic reglementarea se afla in Lgea 365/2002, republicata,
- dispozitiile privind vanzarea produselor si garant asociate acestora se afla in Legea 449/2003 republicata,
- dispozitiile privind evaluarea conformitatii produselor se regasesc in a 608/2001 republicata,
- reglementarea privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale se afla in Ordonanta 106/1999, republicata,
- dispozitiile privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta sunt in Ordonanata nr.130/2000, republicata.

La aceste acte se adauga o serie de norme speciale care privesc arii strict delimitate, sau anumite produse. Ordonanta nr. 85/2004 se refera la contractele la distanta privind servicii financiare, Ordonanta nr.107/1999 se refera la comercializarea de pachete turistice, Ordinul 205/2007 al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC) se refera la schimbul valutar, Legea nr.457/2004 , cu modicficari, se refera la publicitatea privind produsele din tutun, Hotararea Guvernului nr. 1219/2000 se refera la comercializarea de pise de schimb auto.

De mare interes in contextul actual sunt Lgea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar si Legea 289/2004 privind creditul de consum.

Desigur, enumerarea de mai sus nu este exhaustiva, si fiecare poate identifica norme privind protectia consumatorului in cele mai diverse acte normative care au ca obiect de regelementare vanzarea unor produse sau prestarea anumitor servicii.

In fine, exista o serie de acte normative care privesc aspecte institutionale legate de protectia consumatorului, ca exemplu, Hotararea Guvernului nr.747/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Ntiionale pentru Protectia Consumatorilor.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua