Treceți la conținutul principal

Mascarada


Alberto Moravia, Mascarada, trad. Irina Ungureanu, ED. Univers, Colectiile Cotidianul,
O carte care nu faceparte din titlurile care il recomanda si l-au facut celebru pe Moravia. In 1941 cand cartea a aparut Moravia era doar un revoltat impotriva fascismului din Italia care inca nu cunoscuse gloria de mai tarziu.
Cartea este scrisa in cheie de fabula politica. Este vadit ca sub pretextul descrierii unor evenimente dintr-o republica latino-americana imaginara, Moravia se referea la situatia din Italia acelei vremi dominata de dictatura lui Mussolini.
Este o carte care se citeste usor, naratiunea prilejuind o intriga politisto-politico-erotica care prinde. Insa fascinant este talentul lui Moravia de a construi o lume utopica in care fiecare gandeste ceva dar actioneaza fals in contradictoriu cu ceea ce gandeste. Motivele actiunii umane sunt total despartite de ratiune, printr-o falsa rationalitate a unui joc de interese derizoriu. Dictatura nu se construieste numai pe forta, ci si pe somnul ratiunii...

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…