Treceți la conținutul principal

Fabrica de absolut

Karel Čapek; Fabrica de absolut, trad. Jean Grosu, Ed. Art., 2009.
Un roman considerat un clasic al SF-ului. Un SF care străluceşte mai puţin prin recuzita de găselniţe tehnico-fantastice, doar Carburatorul producător de absolut este suficient pentru a crea intriga fantastică în care se întâmplă romanul, dar mai ales prin ilustrarea unei idei de o forţă covârşitoare, umanitatea pusă faţă în faţă şi nemijlocit cu divinul absolut. Scris în perioada (1922) când utopiile de stânga sau de dreapta mărşăluiau să cucerească lumea, Čapek construieşte o antiutopie, în care, cu tehnicile litetare ale unui realism atroce şi ironic, demonstrează că omul nu are nevoie de absolut, nu poate supravieţui în utopie. Cine va trece peste discursurile doctrinare caracteristice epocii în care a fost scrisă cartea, de tentaţia cărora din păcate Čapek nu reuşeşte să se elibereze şi astfel opera sa este uşor datată, şi se va opri doar la talentul său de a reda prin mijloacele realismului o confruntare a idealismului, va găsi în Fabrica de absolut o lectură fascinantă.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…