Treceți la conținutul principal

D-DayAnthony Beevor, D-Day, The Battle for Normandy, Viking, 2009

O carte care doreste sa spuna totul despre unul dintre cele mai importante episoade ale celui de Al Doilea Razboi Mondial, debaracarea aliatilor in Normandia si operatiunile care au urmat pentru strapungerea cordonului de forte germane care blocau armatele aliate in Normandia pina la eliberarea Parisului.( 6 iunie -23 august 1944)
Autorul reuseste sa redea ce a insemnat ca si capacitate logistica aceasta operatiune, precum si cum a fost receptat acest moment istoric de catre participanti. Beevor este cunoscut din cartile sale precedente "Stalingrad" sau "Berlin" pentru o inegalabila capacitate de surprinde esentialul intr-o istorie vie, fara sa faca compromisuri la capitolul acuratete istorica pentru obtinerea efectelor dramatice, si nu se dezminte nici in aceasta carte. Poate, totusi, furat de impresionanta desfasurare de forte reprezentata de eveniment, Beevor uita cateodata de oameni, pierzandu-se in detalii tehnico-militare ale operatiunilor. Un pacat mic pentru o carte mare.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…