Treceți la conținutul principal

Internetul şi drepturile de autor (1). Textul


Internetul este descris fără a greşi deloc un mijloc de comunicare multimedia. Mesajele conţinute în comunicarea prin internet sunt de foarte multe ori obiectul protecţiei dreptului de autor (inclusiv prezentul articol). Trecuţi de momentul entuziasmului creării unui site, mai ales din momentul în care acel site devine o afacere, se pune serios problema protecţiei drepturilor de autor atât din perspectiva protejării site-ului de a fi copiat cât şi din perspectiva ca site-ul să nu intre el însuşi în coliziune cu drepturile de autor ale altor persoane.

Textul scris

Textul scris este conţinutul de bază al unui site. Desigur nu orice text scris este o operă protejată prin dreptul de autor. Textul trebuie să se bucure de caracteristica de a fi original. Aprecierea originalităţii nu este întotdeauna simplă, dar în majoritatea cazurilor practice bunul simţ comun ne este de ajutor.

Sunt exceptate de la protecţie următoarea serie de texte care conţin (art.9 din Legea nr.8/1996):

a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de funcţionare sau conceptele matematice ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;
b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile oficiale ale acestora;
...
e) ştirile şi informaţiile de presă;
f) simplele fapte şi date.


Astfel că de ori este preluat un text din altă parte trebuie observat dacă nu ne aflăm în situaţia în care încălcăm drepturile de autor al altora.

în ceea ce priveşte ştirile trebuie să fie ştiut că, deşi acestea nu sunt protejate prin drepturile de autor, reproducerea lor în cadrul unui site poate fi urmată de o acţiune privind concurenţa neloială.

În ce priveşte textele scrise special pentru site, trebuie să fim siguri că există acordul autorului ca textul să fie reprodus pe acel site.

În ce priveşte textele produsede către angajaţi trebui observat că o operă realizată în cadrul obligaţiilor de serviciu are ca autor chiar pe cel care a creat-o şi nu pe angajator, atât timp cât nu există clauze contrare în cadrul contractului individual de muncă. Astfel că, dacă un salariat crează textele în cadrul relaţiilor de serviciu, este necesar să fie introduse în contractul său de muncă clauze speciale legate de transmiterea drepturilor patrimoniale de autor către angajator (art.44 din Legea nr.8/1996).

Trebuie ţinut seama că a include un text într-un site accesibil publicului reprezintă o exploatare a dreptului patrimonial aferent dreptului de autor de comunicare publică (art.15). Se consideră publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la dispoziţie publicului, inclusiv prin internet sau alte reţele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual.

Această definiţie este criticabilă, însă criticile şi discuţiile aferente sunt relevante relativ la exploatarea prin intermediul internetului a operelor muzicale şi audiovizuale.

În ce priveşte textul cuprins în site este lipsit de echivoc că ne aflăm în faţa unei comunicări publice.

Nu trebuie uitat că că în conformitate cu art.123 indice 2 alin. 1 lit.b din legea nr.8/1996 comunicarea publică a operelor este susceptibilă de a fi gestionată prin intermediul organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor. Organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor realizează în acest caz al operelor literare o gestiune facultativă, adică numai pentru acele opere pentru care autorii au acordat mandat organismului de gestiune colectivă să-i reprezinte pentru valorificarea operelor. Organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor stabilesc preţurile pentru utilizarea operelor nu prin negociere directă cu utilizatorul ci în baza unor tarife aprobate prin metodologii (art.123 indice 2 alin.2 din legea nr.8/1996)

O limită a protecţiei drepturilor de autor este dreptul de citare. Conform art. 33 din legea nr. 8/1996 pot fi reproduse scurte fragmente în scop de citare. Noţiunea scurte fragmenete trebuie interpretată în sensul că site-ul nu trebuie să devină o colecţie de citate. Sursele trebuie întotdeauna indicate

De asemenea, în temneiul art. 33 alin.2 lit.a din legea 8/1996 estepermisă comunicarea publică de scurte fragmente în vederea informării asupra actualităţii, cu respectarea drepturilor asupra acelor opere unde o astfel de utilizare a fost în mod expres rezervată (exceptată). Este ceea ce îndeobşte este cunoscut ca „revista presei”. Revista presei se face tot prin scurte citate cu indicarea sursei.

Pe de altă parte, deşi mai limitată proliferarea lor faţă de site-urile care găzduisesc materiale audio-video, o anumită dezvolatare cunosc site-urile care găzduiesc texte ale diverşilor utilizatori. În acest caz răspunderea juridică pentru conţinut, şi în consecinţă pentru respectarea drepturilor de autor revine utlizatorului respectivului serviciu de găzduire de text.

Nu trebuie niciodată uitat că dreptul de comunicare publică nu include şi dreptul de adapta opera scrisă (textul). Astfel, chiar dacă au fost dobândite drepturile de comunicare publică asupra textului aceasta nu înseamnă că acel text poate fi utilizat oricum în oprice formă, trunchiat sau suferind alte transformări. Pentru acestea este nevoie a se asigura că a fost dobândit şi dreptul de adapta textul respectiv.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Prelucrarea datelor personale de către avocați și temeiul juridic

Prelucrarea datelor personale de către avocați și temeiul juridic poate fi analizat din perspectiva celor 6 situații reglementate de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).


Consimțământul
Consimțământul are o aplicabilitate restrânsă, pentru ca poate privi cel mult datele clientului persoană fizică căreia i se solicita consimțământul la începutul relației contractuale.
2. Executarea contractului
Acest motiv poate găsi o largă aplicare. Avocatul, prin contractul încheiat cu clientul său, se angajează să depună toate eforturile pentru a apăra interesele clientului. Pentru realizarea acestui obiectiv avocatul este în situația de a prelucra un mare evantai de date personale.
3. Îndeplinirea unei obligații legale
Uneori chiar legea impune o serie de obligații de a furniza date. De exemplu, codul de procedura impune ca părțile dintr-un proces să-și dezvăluie codul numeric personal în cadrul procedurii judiciare.
4. Un interes public
Această justificare are o aplicabilitate l…