Treceți la conținutul principal

FIDEL CASTRO: biografie pe doua voci


Ignacio Ramonet, Fidel Castro: Biografie pe doua voci, Minerva, 2009

Pentru admiratorii lui Fidel care doresc sa rememoreze principalele momente ale carierei acestuia ca revolutionar si conducator al Cubei o carte de citit. Pentru doritorii de biografii cu substanta, titlul este inselator. Ignacio Ramonet este doar un partener ca ridica mingi la fileu pentru Fidel, dand ocazia unei discurs laudativ si autojustificativ al unei cariere. Nimic despre omul Fidel Castro, ci doar despre politica. Poate cea mai suparatoare lipsa a cartii este lipsa oricarei referinte asupra tineretei lui Fidel, nu aflam aproape nimic despre cum un avocat de familie buna ajunge un revoltat gata sa ia cu asalt cazarma Moncada a armatei. Cu atat mai putin ceva despre faptul ca tinarul revolutionar in acea vreme avea si o familie, devenise tata... Si cam in acelasi ton este intreaga carte. Desigur nu te poti astepta de la o carte-interviu ca aceasta sa treaca peste o anume politete fata de interlocutor, si acceptarea stereotipurilor acestuia, dar cartea nu are nici macar incisivitatea din interviului pe care l-a luat Oliver Stone lui Castro, unde in limitele unor intrebari acceptabile pentru interlocutor, Stone reuseste sa duca discutia in punctul in care sa obtina trairi umane de la Fidel Castro si nu doar discursuri justificative.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…