marți, 31 august 2010

Internetul şi drepturile de autor (4). Programul de calculator

O pagină WEB este, şi nu în ultimul rând, un program (sau mai multe) de calculator.

Dincolo de aspectul pe care îl sesizează utilizatorul atunci când foloseşte internetul (denumit şi lay-out al paginii web), se afla munca de programare uneori deosebit de complexă care permite utilizatorului să vizualizeze şi să folosească acea pagină web.

Protecţia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicaţie şi sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepţie pregătitor, precum şi manualele. (art 72 din legea nr.8/1996)

În ce priveşte titularul dreptului de autor în cazul programelor de calculator există o serie de norme speciale care derogă de la regulile generale. Aceste norme sunt edictate plecând de la realitatea că în marea lor majoritate programele de calculator sunt creaţii colective, în care rolul firmelor care iniţiază crearea de programe de calculator este esenţial.

Astfel, conform art 74 din Legea nr.8/1996 „În lipsa unei clauze contrare, drepturile patrimoniale de autor asupra programelor pentru calculator, create de unul sau de mai mulţi angajaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu ori după instrucţiunile celui care angajează, aparţin acestuia din urmă.” În consecinţă toate drepturile asupra programului aparţin firmei care a comandat realizarea acestuia, cu excepţia când din clauze contractuale se poate trage altă concluzie.

O altă problemă este aceea în ce măsură pentru a obţine protecţia dreptului de autor firmele trebuie să procedeze conform dispoziţiilor Normelor Metodologice din Decizia nr. 5/2000 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA).

Prin acea Decizie se dispune ca în scopul realizării protecţiei dreptului de autor asupra programelor de calculator Persoanele fizice sau juridice care produc, distribuie, comercializează sau închiriază programe pentru calculator pe teritoriul României au obligaţia să se înscrie în Registrul programelor pentru calculator (RPC) în termen de 30 de zile de la începerea activităţii de producere, distribuire, comercializare sau închiriere a programelor pentru calculator.

Un realizator de site-uri WEB este şi un producător de programe de calculator.

Astfel ar insemna ca pentru a realiza protectia programului de calculator ar trebui parcursa procedura de inregistrare la ORDA prin care ar trebui să depună o cerere în acest sens însoţită de o serie de acte.

Totuşi în opinia noastră Decizia nr.5/2000 a ORDA excede cadrului Ordonanţei Guvernului nr.124/2000 în aplicarea căreia a fost dată.

Astfel acea Ordonanţă în art 3 se referea la persoanele fizice sau juridice care produc în vederea comercializării.

Astfel că programul de calculator care stă la baza realizării paginii WEB nefiind produs în vederea comercializării ci pentru utilizare de către chiar producătorul site-ului nu face parte din categoria acelor programe a cărăr protecţie se realizează sub condiţia parcurgerii procedurii administrative de înregistrare la ORDA. Aceeaşi soluţie trebuie admisă şi pentru programele de calculator realizate la comandă pentru un client unic.

Niciun comentariu: