Treceți la conținutul principal

Broderii

Marjane Satrapi, Broderii, traducere Anamaria Pravicencu, editura Art, Bucureşti, 2010

Despre Marjane Satrapi şi sensibilitatea sa aparte în relaţia cu perceperea lumii am aflat de când cu filmul Persepolis .

Broderii este o carte care confirmă reputaţia creată de succesul cu Persepolis, deşi abordarea este într-o manieră mai uşoară, mai hazlie, mai puţin dramatică.

Broderii se poate spune că este un "Sex in the City" în variantă iraniană. Discuţiile foarte feminine, mai ales axate pe relaţia femeie-bărbat, contextul iranian îndreptăţesc o astfel de apreciere. Totuşi, cartea este mult mai mult, pentru că Marjane Satrapi ştie să comunice un mesaj al unei feminităţi universale, cu mult mai autentice decât cea dintr-un edulcorat serial american. Formă uşurică (discuţii fără perdea, broderii înseamnă de fapt operaţia de "refacere a virginităţii", bandă desenată), mesaj profund, iată secretul unui succes de substanţă.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…