Treceți la conținutul principal

Constituirea asociatiilor de proprietari

Asociatiile de proprietari se constittuie conform Legii nr.230/2007 şi Normelor de aplicare ale Legii aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1588/2007.

Actele necesare sunt:

1-Statutul asociatiei de proprietari - reprezinta legea de organizare si functionare a asociatiei dvs.

2-Acordul de asociere - cuprinde elementele proprietatii comune care fac obiectul asocierii.

3-Procesul verbal al adunarii generale de constituire

Se convoaca adunarea generala de constituire unde se dezbat si se aproba aceste documente (hotararea de constituire se ia cu votul a cel putin jumatate plus unu din nr. proprietarilor din bloc, scara, tronson din cladire)

Acordul proprietarilor pentru constituire se consemneaza intr-un proces verbal anexa la acordul de asociere care trebuie semnat de cel putin jumatate plus unu din totalul proprietarilor din bloc (scara sau tronson din cladire).

Se completeaza si acordul de asociere.

Se multiplica actele mentionate mai sus (statutul si actul constitutiv).

Imputernicitul asociatiei va depune cate o copie din actele mentionate mai sus la organul financiar local (taxe impozite locale, administratie financiara), si va completa o cerere tip de acordare a personalitatii juridice.

Dupa un anumit termen, judecatorul delegat de pe langa organul financiar va pronunta o hotarare judecatoreasca (incheiere) de infiintare a asociatiei de proprietari.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Prelucrarea datelor personale de către avocați și temeiul juridic

Prelucrarea datelor personale de către avocați și temeiul juridic poate fi analizat din perspectiva celor 6 situații reglementate de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).


Consimțământul
Consimțământul are o aplicabilitate restrânsă, pentru ca poate privi cel mult datele clientului persoană fizică căreia i se solicita consimțământul la începutul relației contractuale.
2. Executarea contractului
Acest motiv poate găsi o largă aplicare. Avocatul, prin contractul încheiat cu clientul său, se angajează să depună toate eforturile pentru a apăra interesele clientului. Pentru realizarea acestui obiectiv avocatul este în situația de a prelucra un mare evantai de date personale.
3. Îndeplinirea unei obligații legale
Uneori chiar legea impune o serie de obligații de a furniza date. De exemplu, codul de procedura impune ca părțile dintr-un proces să-și dezvăluie codul numeric personal în cadrul procedurii judiciare.
4. Un interes public
Această justificare are o aplicabilitate l…