duminică, 30 ianuarie 2011

Constituirea asociatiilor de proprietari

Asociatiile de proprietari se constittuie conform Legii nr.230/2007 şi Normelor de aplicare ale Legii aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1588/2007.

Actele necesare sunt:

1-Statutul asociatiei de proprietari - reprezinta legea de organizare si functionare a asociatiei dvs.

2-Acordul de asociere - cuprinde elementele proprietatii comune care fac obiectul asocierii.

3-Procesul verbal al adunarii generale de constituire

Se convoaca adunarea generala de constituire unde se dezbat si se aproba aceste documente (hotararea de constituire se ia cu votul a cel putin jumatate plus unu din nr. proprietarilor din bloc, scara, tronson din cladire)

Acordul proprietarilor pentru constituire se consemneaza intr-un proces verbal anexa la acordul de asociere care trebuie semnat de cel putin jumatate plus unu din totalul proprietarilor din bloc (scara sau tronson din cladire).

Se completeaza si acordul de asociere.

Se multiplica actele mentionate mai sus (statutul si actul constitutiv).

Imputernicitul asociatiei va depune cate o copie din actele mentionate mai sus la organul financiar local (taxe impozite locale, administratie financiara), si va completa o cerere tip de acordare a personalitatii juridice.

Dupa un anumit termen, judecatorul delegat de pe langa organul financiar va pronunta o hotarare judecatoreasca (incheiere) de infiintare a asociatiei de proprietari.

Niciun comentariu: