Treceți la conținutul principal

Reforma justiţiei între subfinanţare cronică şi (aproape) dezinteres politic


Sub patronajul Fundaţiei Konrad Adenauer (KAS)- Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est şi Centrul pentru Analiza şi Dezvoltarea Instituţională (CADI) a avut loc în după amiaza zilei de 27 ianuarie 2011 în Bucureşti Conferinţa de lansare a unui document important pentru o privire în perspectivă a justiţiei româneşti “Analiza vulnerabilităţilor sistemului judiciar român. Soluţii şi propuneri de modernizare”

Discursurile introductive au fost ţinute de Horia Terpe – director executiv CADI, Thorsten Geissler – director program Statul de Drept Europa de Sud-Est KAS, Horaţiu Dumbravă – Preşedinte ales al CSM , Gabriel Tănăsescu – din partea Ministerului Justiţiei care au marcat necesitatea reformelor în justiţie română, atît ca necesitate internă cât şi din perspectiva aşteptărilor partenerilor europeni ai României. Domnul Mihai Selegean, manager de proiect, a prezentat aspectele generale ale proiectului subliniind coerenţa sa, în sensul abordării unitare şi pe termen mediu-lung (10 ani) a reformei justiţiei, şi din altă perspectivă, diversitatea, în sensul participării unor largi categorii de profesionişti din lumea justiţiei în realizarea acestui studiu. Totuşi, aşa cum va rezulta ulterior din dezbateri, proiectul nu a reuşit să atragă şi contribuitori din lumea politică, cu excepţia domnului profesor Valeriu Stoica, prezent şi dumnealui la conferinţă (cu modestie, în rândurile audienţei), însă este evident că implicarea sa în proiect este una de specialist şi nu una de politician. Documentul se speră că va fi o provocare pentru clasa politică care va veni, poate, cu un răspuns prin adoptarea unora din măsurile propuse.

Foarte aşteptate au fost expunerile celor care au participat în mod direct la întocmirea diverselor secţiuni ale documentului.

Dl. Radu Chiriţă – lector dr, şef al catedrei de drept public, UBB Cluj, a abordat tematica foarte controversată a Curţii Constituţionale, pledând pentru un efort de depolitizare al acesteia. La nivel mai general a descris efectele nefaste ale instabilităţii legislative, mai ales prin abundenţa de ordonanţe de urgenţă ale guvernului.

Dna. Roxana Rizoiu - formator INM ne-a introdus în problemele sistemului de selecţie a magistraţilor pledând pentru reducerea numărului de magistraţi care acced în magistratură prin căile care ocolesc Institutul Naţional al Magistraturii. De asemenea, a subliniat controversele pe care le-a stârnit problema răspunderii magistraţilor pentru actul de justiţie, chiar în sânul grupului de lucru care s-a ocupat de acest subiect, controverse care au condus la imposibilitatea formării unei propuneri comune, astfel încât sunt mai multe propuneri privind abordarea acestei răspunderi. Subiectul a stârnit această controversă plecând de la greutatea de a stabili un punct de echilibru între necesitatea responsabilizării magistratului în faţa actului de justiţie şi independenţa magistratului în aprecia asupra cazurilor care îi sunt deduse judecăţii.

Problematica necesităţii unei jurisprudenţe unitare, obstacolele existente în atingerea acestui ţel şi soluţiile posibile, a fost abordată de dna. Octavia Spineanu Matei, judecător al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. A fost subliniată necesitatea transformării Înaltei Curţi într-o adevărată curte de casaţie, care, pe de o parte, să poată fi investită cu orice gen de litigiu pentru a putea asigura o practică unitară (astăzi multe categorii de litigii nu ajung niciodată în faţa judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, conform regulilor procedurale) şi pe de altă parte, să fie degrevată de sarcinile de a judeca cauze în proceduri care ţin mai degrabă de un control de a doua instanţă – apel, cauze care abat Înalta Curte de la rolul său principal de a asigura interpretarea corectă şi unitară a legii.

Dna. Laura Andrei, în calitatea sa de vicepreşedinte al Tribunalului Bucureşti, a povestit percutant, cu umor, despre problemele administrative ale justiţiei, din perspectiva conducerii curente a unei instanţe, în condiţiile în care instanţele se află într-o permanentă penurie financiară.

Despre Consiliul Superior al Magistraturii a vorbit dna. Dana Gîrbovan – judecător la Curtea de Apel Cluj. Subiectul va stârni un schimb de replici cu dl. judecător Cristi Danileţ, prezent şi el în auditoriu, ţinând seama şi de proaspăta sa calitate de membru în CSM (sub condiţie rezolutorie cum se recomandă singur, ţinând seama de decizia Curţii Constituţionale privind alegerile pentru CSM).A reieşit că, oricare sunt controversele privind această instituţie, ea trebuie sa-şi păstreze atribuţiile, reformele trebuind a fi îndreptate spre îmbunătăţirea modului de funcţionare.

A încheiat dl. Mihai Selegean cu o privire asupra relaţiei presă –justiţie, subliniind progresele instituţionale, dar şi eşecurile acolo unde instituţiile au funcţionat prea puţin în spiritul obiectivelor pentru care au fost create.

Dezbaterile au prilejuit vorbitorilor să-şi precizeze poziţiile, şi chiar s-au încins în jurul subiectului răspunderii judecătorilor pentru actul de justiţie un subiect controversat aşa cum se avertizase din prezentarea iniţială.

În concluzie, un document bun care surpinde într-o formă riguroasă problemele care sunt simţite de toţi cei implicaţi în actul de justiţie, şi oferă soluţii viabile. Mai rămâne să audă de ele şi factorii decidenţi.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Prelucrarea datelor personale de către avocați și temeiul juridic

Prelucrarea datelor personale de către avocați și temeiul juridic poate fi analizat din perspectiva celor 6 situații reglementate de Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).


Consimțământul
Consimțământul are o aplicabilitate restrânsă, pentru ca poate privi cel mult datele clientului persoană fizică căreia i se solicita consimțământul la începutul relației contractuale.
2. Executarea contractului
Acest motiv poate găsi o largă aplicare. Avocatul, prin contractul încheiat cu clientul său, se angajează să depună toate eforturile pentru a apăra interesele clientului. Pentru realizarea acestui obiectiv avocatul este în situația de a prelucra un mare evantai de date personale.
3. Îndeplinirea unei obligații legale
Uneori chiar legea impune o serie de obligații de a furniza date. De exemplu, codul de procedura impune ca părțile dintr-un proces să-și dezvăluie codul numeric personal în cadrul procedurii judiciare.
4. Un interes public
Această justificare are o aplicabilitate l…