Treceți la conținutul principal

Separare gălbenuş de albuş

Prin multe reţete scrie că se bate albuşul, sau se freacă gălbenuşurile... La primele mele experienţe de bucătar a fost un mare mister cum se separă albuşul de gălbenuş.

Lucrurile sunt simple. Se ia oul şi se loveşte pe la mijlocul său, scurt şi energic de o muchie subţire. Poate fi chiar marginea castronului folosit la gătit dacă are o astfel de muchie. Astfel se obţine o spărtură dreaptă destul de curată, adică coaja nu se dezintegrează în multe bucăţi mici. Urmând spărtura iniţială se desface coaja în cele două jumătăţi, cu grijă de a păstra gălbenuşul în una dintre jumătăţi. Operaţiunea se desfăşoară deasupra unui castron pentru că inevitabil o parte din albuş se va scurge. Cu grijă se mută gălbenuşul în cealaltă jumătate. Din nou o parte din albuş se va scurge în castron. Se repetă operaţiunea până cînd rămâne doar gălbenuşul (maxim de 3-4 ori) care astfel se poate vărsa separat într-un alt recipient.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…