Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din februarie, 2011

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR ANTET CONVOCARE a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale .......... S.A. , cu sediul în ..... Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi: 1. .... 2. .... .... In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi. Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........ Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de ..... Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ....

Art. 43 din Legea contractelor de munca din 1929

Pentru ca ma intreba cineva cum era de fapt art. 43 din Legea din 1929 a contractelor de munca, iata textul ART. 43 Contractul individual de muncă poate fi făcut verbal sau în scris. La cererea uneia sau a ambelor părţi, contractul scris va fi înregistrat la Camera de muncă respectivă. Contractele individuale de muncă pînă la valoarea de 10.000 lei lunar sunt scutite de orice taxe de timbru şi înregistrare. În lipsa unui act scris, proba cu martori pentru dovedirea contractului individual de muncă este totdeauna admisă, oricare ar fi valoarea litigiului. Articolul 1472 din Codul civil nu se aplică.

Decizia de desfacere a contractului de muncă (concediere) pentru motive care nu ţin de persoana salariatului

Este o realitate incontestabilă că toate locurile de muncă sunt astăzi mai mult sau mai puţin efemere. Astfel, un mod de încetare a contractului de muncă, desfacerea contractului de muncă pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, este deosebit de întâlnit în practică. Totuşi, fiind o situaţie în care salariatul resimte insecuritatea economică subsecventă măsurii, şi este presupus că acest mod de încetare a contractului de muncă va produce nemulţumiri, nu rare sunt situaţiile în care se nasc litigii. Din această cauză este necesar să se urmărească atent normele aplicabile. Desfacerea contractului de muncă pentru motive care nu ţin de persoana salariatului se concretizează într-un document denumit decizie de desfacere a contractului de muncă. De la început trebuie subliniat că, potrivit art.65 şi următoarele din Codul muncii, concedierea pentru motive care nu ţine de persoana salariatului poate fi împărţită în două categorii: individuală şi colectivă. Concedierea colecti