Treceți la conținutul principal

Nimicul de temut

Julian Barnes, Nimicul de temut, Nothing to Be Frighetened of, traducere Mihai Moroiu,  Nemira, 2009

Ars moriendi este un gen literar considerat vetust, in lumea noastra moderna, care prefera sa ignore moartea. Julian Barnes insa scrie o carte despre omul modern in fata marii treceri. Omul modern care este cel putin sceptic ca ar mai exista ceva dincolo. Ceea ce nu-i face exsitenta mai confortabila, ba dimpotriva. Chiar si atunci cand esti credincios ferm, ce te faci daca constati ca cei dragi din jurul tau nu sunt si potrivit prescriptiei religioase nu isi vor avea locul in raiul promis, asa cum se teme un prieten al lui Barnes.  Cartea este scrisa cu o onestitate rar intalnita, experienta personala a autorului fiind cea care ofera  prilejul reflectiei. este cultura o forma de a raspunde la aceasta angoasa a nefiintei?  Poate fi o consolare, insa nu rezolva esentialul caci ar fi usor sa mori daca nu ai sti ca la sfarsit vei fi Mort.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…