Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din martie, 2011

Noua reglementare a esalonarii la plata a obligatiilor fiscale

Monitorul Oficial, Partea I 200 22/03/2011 Ordonanţă de urgenţă nr. 29 din 20/03/2011 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 22/03/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată Condiţii de acordare  a esalonarii  Pentru acordarea eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale, contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:    a) să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;    b) să se afle în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi să aibă capacitate financiară de plată pe perioada de eşalonare. Aceste situaţii se apreciază de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori altor informaţii şi/sau documente relevante, prezentate de contribuabil sau deţinute de organul fiscal;    c) să aibă constituită garanţia;    d) să nu se afle în procedura insolvenţei, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modif

Raspunderea auditorului

Monitorul Oficial nr. 176 din 14 Martie 2011, Regulament din 09/12/2010 - Emitent: Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar Intrare in vigoare: 14/03/2011 privind limitarea răspunderii civile a auditorilor şi a firmelor de audit Răspunderea civilă a auditorului statutar sau a firmei de audit pentru prejudiciile provocate cu intenţie indirectă ori din culpă în executarea contractului de audit sau în legătură cu acesta este limitată la:    a) contravaloarea a 3 onorarii de audit stabilite în contractul de audit, datorate de către client auditorului statutar sau firmei de audit, în conformitate cu prevederile contractului de audit având ca obiect auditul statutar al situaţiilor financiare anuale ale unei societăţi comerciale care nu este cuprinsă în categoria entităţilor de interes public;    b) contravaloarea a 5 onorarii de audit stabilite în contractul de audit, datorate de către client auditorului statutar sau firmei de audit, în conformitate cu prev

Pentru pescari

În Monitorul Oficial nr. 166 din 8 martie 2011  a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii si dezvoltării Rurale (nr.29) şi Ministerului Mediului şi Pădurilor (991) privind calendarul prohibiţiei pe anul 2011. Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti, după cum urmează:    a) ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 26 martie în anul 2011 şi pe o durată de 40 de zile în perioada 15 februarie - 26 martie în anul 2012; în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv, pescuitul ştiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv şi a momelilor artificiale;    b) lostriţa, păstrăvul de mare, lipanul, mihalţul şi caracuda, tot timpul anului;    c) păstrăvul indigen, păstrăvul fântânel şi coregonul, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie - 31 decembrie 2011;    d) sturioni, în tot timpul anului, cu exce

Divorţul administrativ - procedură

Prin Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă se detaliază noua procedura administrativă a divorţului. Ofiţerul de stare civilă constată desfacerea căsătoriei, prin divorţ pe cale administrativă, dacă soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi. Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor, potrivit modelului prevăzut în anexa hotărârii. În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că: a) este de acord cu desfacerea căsătoriei; b) nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta; c) nu este pus sub interdicţie; d) nu a mai solicitat altor

Sucursala. Puterile de reprezentare

Cea mai importantă motivaţie pentru înfiinţarea unei sucursale rămâne aceea că se doreşte ca afacerile unei societăţi comerciale ţinând de un anumit areal geografic să fie încredinţate unei structuri a societăţii comerciale fondatoare localizate în respectiva zonă. Se vorbeşte de madatul pe care îl are sucursala de a încheia afaceri comerciale pentru societatea fondatoare. (Stanciu D. Carpenaru, Catalin Predoiu, Sorin David, Gheorghe Piperea, Siocietatile Comerciale, All. Beck, Bucuresti, 2001, p.118). Terminologia de mandat este însă nepotrivită manadatul fiind un contract încheiat între două persoană, în timp ce sucursala, potrivit art 43 din Legea nr.31/1990 nu dispune de personalitate juridică proprie, deci nu poate fi parte într-un contract de mandat. Nefiind persoană juridică, neavînd caracteristica de a fi un comerciant independent de societatea fondatoare, suscursala nu face parte nici din categoria agenţiilor comerciale reglementate de Legea nr. 509/2002. În cazul sucurs