Treceți la conținutul principal

Buddha

Osamu Tezuka, Buddha, (Graphic Novel),  8 volume, 2006 (o găsiţi la Cărtureşti!!!) . Deşi probabil împătimăţii de manga mă vor contrazice, benzile desenate sunt un gen minor al literaturii. Totuşi are şi el capodoperele sale. Indiscutabil Buddha a lui Osamu Tezuka este una. Osamu Tezuka este un maestru al genului care s-a angajat la această muncă magnifică şi riscantă, de a reda viaţa lui Buddha în bandă desenată. Nevoile de scenarizare impun alegeri complicate asupra a ceea ce este esenţial şi ce nu este pentru o naraţiune. Personajul principal este unul dificil faţă de care pietatea trebuie să se menifeste, dar în aşa fel încât să nu devină plictisitor. Ideile filozofice sunt esenţiale pentru înţelegerea lui Buddha, dar cum transpui filozofia în bandă desenată? Toate acestea sunt constrângeri şi provocări pe care Osamu Tezuka le rezolvă admirabil. Stil de desen ascetic, păstrând însă convenţiile manga. Un simbolism artistic bine stăpânit reuşeşte să redea ideile abstracte. Scenariul este construit în stilul "star system" centrat pe un număr de caractere care ţin vie acţiunea. Nici umorul nu este uitat. În concluzie o introducere facilă şi plăcută în viaţa lui Buddha şi ideile sale.


Comentarii

Natty Bumppo a spus…
frumos spus, maestre!

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…