marți, 15 martie 2011

Pentru pescari

În Monitorul Oficial nr. 166 din 8 martie 2011  a fost publicat Ordinul Ministerului Agriculturii si dezvoltării Rurale (nr.29) şi Ministerului Mediului şi Pădurilor (991) privind calendarul prohibiţiei pe anul 2011.

Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti, după cum urmează:
   a) ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 26 martie în anul 2011 şi pe o durată de 40 de zile în perioada 15 februarie - 26 martie în anul 2012; în perioada 4 aprilie - 2 iunie inclusiv, pescuitul ştiucii se poate efectua numai cu folosirea echipamentelor de pescuit recreativ/sportiv şi a momelilor artificiale;
   b) lostriţa, păstrăvul de mare, lipanul, mihalţul şi caracuda, tot timpul anului;
   c) păstrăvul indigen, păstrăvul fântânel şi coregonul, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie şi din 15 septembrie - 31 decembrie 2011;
   d) sturioni, în tot timpul anului, cu excepţia:
   - pescuitului în scop ştiinţific;
   - pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru Programul de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
   (2) În apele Mării Negre se interzic:
   a) pescuitul rechinului, pe o durată de 47 de zile, în perioada 15 martie - 30 aprilie inclusiv;
   b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
   c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului;
   d) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE (Zona economică exclusivă).
    Pescuitul calcanului posibil doar, în condiţiile folosirii unor unelte (setci) cu latura ochiului 2a = 400 mm şi dimensiunea minimă pentru calcan de cel puţin 45 cm.
  
   Art. 7. - Capturarea sturionilor se realizează în stare vie, pe o durată de 46 de zile, în perioada 1 martie - 15 aprilie inclusiv, în zonele:
   - Dunăre Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (groapa Catargului şi Pluton);
   - braţul Borcea, km 37-47(Feteşti).
 Caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale.
 Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării, în Complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, pe o durată de 183 de zile, în perioada 1 aprilie-30 septembrie inclusiv.
 Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în perioada 4 aprilie-30 septembrie inclusiv.
Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în Complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în tot timpul anului.

Ordinul conţine şi diverse interdicţii geografice privind pescuitul.

Niciun comentariu: