marți, 22 martie 2011

Raspunderea auditorului

Monitorul Oficial nr. 176 din 14 Martie 2011, Regulament din 09/12/2010 - Emitent: Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar Intrare in vigoare: 14/03/2011
privind limitarea răspunderii civile a auditorilor şi a firmelor de audit

Răspunderea civilă a auditorului statutar sau a firmei de audit pentru prejudiciile provocate cu intenţie indirectă ori din culpă în executarea contractului de audit sau în legătură cu acesta este limitată la:
   a) contravaloarea a 3 onorarii de audit stabilite în contractul de audit, datorate de către client auditorului statutar sau firmei de audit, în conformitate cu prevederile contractului de audit având ca obiect auditul statutar al situaţiilor financiare anuale ale unei societăţi comerciale care nu este cuprinsă în categoria entităţilor de interes public;
   b) contravaloarea a 5 onorarii de audit stabilite în contractul de audit, datorate de către client auditorului statutar sau firmei de audit, în conformitate cu prevederile contractului de audit având ca obiect auditul statutar al situaţiilor financiare anuale ale unei entităţi de interes public.
Cuantumul despăgubirilor prevăzute reprezintă limita maximă cumulată aferentă tuturor prejudiciilor cauzate ca urmare a îndeplinirii activităţii de audit statutar în baza aceluiaşi contract de audit la care pot fi obligaţi la plată auditorii statutari sau firmele de audit, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate sau de cuantumul total al prejudiciilor pretins cauzate.  Nu se pot pretinde mai multe despăgubiri pentru aceeaşi faptă săvârşită ca urmare a misiunii de audit efectuate în scopul întocmirii raportului de audit privind situaţiile financiare anuale individuale şi/sau consolidate aparţinând aceluiaşi client de audit, pentru acelaşi exerciţiu financiar şi în baza aceluiaşi prejudiciu dovedit.

(Monitorul Oficial nr. 176 din 14 Martie 2011, Regulament din 09/12/2010 - Emitent: Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar Intrare in vigoare: 14/03/2011
privind limitarea răspunderii civile a auditorilor şi a firmelor de audit)

Niciun comentariu: