joi, 28 aprilie 2011

Legea privind zilierii

Monitorul Oficial, Partea I 276 20/04/2011, Lege nr. 52 din 15/04/2011 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 23/04/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Potrivit legii zilierul este persoana fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar.

Durata activităţii ocazionale care poate fi exercitată în temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzător cu 8 ore de muncă. Durata maximă este de 90 de zile cumulat într-un an calendaristic.

Timpul de lucru nu poate depăşi 12 ore pe zi (6 ore dacă este minor).

Munca zilierilor poate fi folosită în următoarele domenii:

   a) agricultură;
   b) vânătoare şi pescuit;
   c) silvicultură, exclusiv exploatări forestiere;
   d) piscicultură şi acvacultură;
   e) pomicultură şi viticultură;
   f) apicultură;
   g) zootehnie;
   h) spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale, publicitate, activităţi cu caracter cultural;
   i) manipulări de mărfuri;
   j) activităţi de întreţinere şi curăţenie.

Cei care folosesc zilieri trebuie să întocmească un Registru de evidenţă a zilierilor.

Plata zilierilor se va face  zilnic, dovada plăţii făcându-se prin semătură în Registru.

Beneficiarul muncii zilierilor va înainta lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, către inspectoratul teritorial de muncă unde îşi are sediul un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă.

Pentru veniturile obţinute de zilieri  nu se datorează contribuţie de asigurări sociale, şomaj sau contribuţia obligatorie pentru asigurări de sănătate.

Niciun comentariu: