Treceți la conținutul principal

Calea Norilor Albi

Lama Anagarika Govinda , Calea Norilor Albi, 2004

Pentru că tocmai am citit viaţa lui Buddha în formă de bandă desenată am vrut să citesc ceva mai mult. Dar ce? Nu sunt chiar un entuziast New Age gata să cadă în transă la orice incantaţie cu iz oriental. Precum la jocul televizat am întrebat un prieten. Şi deşi nu am câştigat milionul de dolari am câştigat lectura unei cărţi bune.

De ce anume Anagarika Govinda? Pentru că există posibilitatea de a înţelege ceva mai mult. Pentru că se poate reface un traseu, geografic, dar mai ales spiritual împreună cu acesta. Lama Anagarika Govinda este pe numele său primit la naştere Ernst Lothar Hoffman. Adică prin el refaceţi traseul unui european care găsit în Budismul tibetan propria sa cale spirituală. Mai mult, Ernst Lothar Hoffman, a făcut acest lucru pe la începutul secolului al XX-lea, pe vremea când teribilismul hippie sau manifestările New Age nu făcuseră din budism o modă pentru tineri occidentali debusolaţi.

Cartea de faţă este o carte de călătorie în Tibet. Cartea descrie un traseu geografic, dar mai ales este traseul formării spirituale a autorului. Ca european, Govinda este o punte prin care puteţi trece peste neînţelegerile culturale, entuziasmări deşarte, false percepţii, hiperbolizări fără fond, şi astfel să pricepeţi câte ceva din esenţa spirituală a budismului în varianta sa lamaistă.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…