Treceți la conținutul principal

Cimitirul din Praga

Umberto Eco, Cimitirul din Praga, traducător Ştefania Mincu, Polirom 2010

Umberto Eco, iată, în postura de zeu al minciunii, aşa cum probabil s-a considerat predestinat  sub zodia Sfântului Baudolino. În Cimitirul din Praga spiritul ludic manifestat pe terenul textualităţii este dus la extrem şi însăşi istoria este folosită ca şi cobai în experimentul interpretării infinite. 
Romanul preia o istorie intelectuală a antisemitismului ca mişcare ideologică a sec. al XIX-lea,   în contextul ideologic al naţionalismului şi altor isme caracteristice perioadei, cu toate componentele veritabile. Doar personajul Simonini, un pseudonarator schizoid, oare nu este aşa orice narator între naraţiune ca reprezentare a sine-ului şi naraţiune ca percepţie a aceluiaşi eu, este inventat. Inventat pentru a reinventa prin el, din piese absolut veritabile, dar recompuse după toate reugulile şi trucurile pe care le pune la dispoziţie sofistica maşinărie a comunicării, Istoria.
Că unii au spus că această carte este antisemită, arată că nu au înţeles nimic. Umberto Eco nu este Dan Brown, un scamator de în căutare de senzaţii tari şi bine vandabile, ci un povestitor care recompune pentru înţelegerea celor care vor să înţeleagă misterul Naraţiunii. Naraţiunea care se serveşte şi de imagini, şi veţi descoperi o galerie impresionantă de imagini caracteristice secolului pozitivist, care vă vor aminti de ilustraţiile din cărţile de Jules Vernes.
În fine, textualitatea nu poate fi mai bine reprezentată decât în reţete şi imagini culinare. Cartea abundă în descrieri de mese copioase, căci ce poate fi mai evocator şi mai autoritar pentru receptorul comunicării decât descrierea unei mese copioase. Sau poate Umberto Eco s-a descoperit el însuşi un "amante della buona cucina"

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…