marți, 31 mai 2011

Intreprinderi individuale

Monitorul Oficial, Partea I 350 19/05/2011 Ordonanţă de urgenţă nr. 46 din 11/05/2011 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 19/05/2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

PFA îşi poate angaja, în calitate de angajator, terţe persoane cu contract individual de muncă, încheiat în condiţiile legii."
PFA nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează potrivit chiar dacă colaborarea este exclusivă

Niciun comentariu: