Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iunie, 2011

Noi reguli privind nulitatea actelor fiscale

Monitorul Oficial, Partea I 433 21/06/2011 Lege nr. 126 din 20/06/2011 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 24/06/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscal Anularea ori desfiinţarea totală sau parţială, cu titlu irevocabil, potrivit legii, a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale principale atrage anularea, desfiinţarea ori modificarea atât a actelor administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii aferente creanţelor fiscale principale individualizate în actele administrative fiscale anulate ori desfiinţate, cât şi a actelor administrative fiscale subsecvente emise în baza actelor administrative fiscale anulate sau desfiinţate, chiar dacă actele administrative fiscale prin care s-au stabilit creanţe fiscale accesorii sau actele administrative fiscale subsecvente au rămas definit

Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice,

Monitorul Oficial, Partea I 421 16/06/2011 Decizie nr. 203 din 27/05/2011  - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 16/06/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 139A din 3 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală    Admite apelurile declarate de apelantele Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor, Asociaţia Producătorilor şi Organizatorilor de Spectacole din România, Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucureşti - ARCUB şi Primăria Municipiului Bucureşti, prin Direcţia cultură, împotriva Hotărârii arbitrale din 12 aprilie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind remuneraţiile pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice, emisă de completul de arbitraj de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.    

Noi piedici in executarea institutiilor publice

Monitorul Oficial, Partea I 402 08/06/2011 Lege nr. 92 din 06/06/2011 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 11/06/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice stabilite prin titluri executorii Se dezvoltă regimul special privind executarea crenaţelor împotribva instituţiilor publice. Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice se achită din sumele aprobate cu această destinaţie prin bugetele acestora sau, după caz, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă. Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice nu se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare, inclusiv a c

Instrucţiuni privind modul de soluţionare a contestaţiilor în domeniul fiscal

Monitorul Oficial, Partea I 380 31/05/2011 Instrucţiuni din 25/05/2011 - Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Intrare in vigoare: 31/05/2011 pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală „Orice persoană care formulează o contestaţie pentru lipsa unui act administrativ fiscal trebuie să demonstreze dreptul său sau interesul legitim lezat.    1.2. Prin lipsa actului administrativ fiscal se înţelege nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri a contribuabilului pentru emiterea unui act administrativ fiscal.    1.3. În cazul deciziilor emise potrivit art. 89 din Codul de procedură fiscală, bazele de impunere se pot contesta numai prin contestarea deciziei referitoare la baza de impunere, nu şi a deciziilor de impunere emise ulterior în temeiul acesteia.    2. Instrucţiuni pentru aplicarea art. 206 din Codul de procedură fiscală - Forma şi conţinutul contestaţiei    2.1. În situaţia în care contestatorul precizeaz