Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iulie, 2011

Radiere valori mobiliare

Monitorul Oficial, Partea I 506 18/07/2011 Instrucţiuni nr. 4 din 16/06/2011 - Emitent: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Intrare in vigoare: 18/07/2011 privind înregistrarea şi radierea valorilor mobiliare din evidenţele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare Instrucţiunile abordează două situaţii categorii de valori mobiliare raportat la procesul de radiere al valorilor mobiliare 1.    Valorile mobiliare pentru care există o decizie de retragere de la tranzacţionare aflate în situaţia  în care hotărârea AGEA privind retragerea de la tranzacţionare face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată. Valorile mobiliare  vor fi radiate din evidenţele C.N.V.M. în situaţia în care instanţele de judecată resping definitiv şi irevocabil cererea de anulare a hotărârii AGEA. 2.    Valori mobiliare care au făcut obiectul unui prospect de ofertă publică de vânzare aprobat de C.N.V.M., dar care nu fac obiectul unei cereri de admitere la tranzacţionare. or fi înr

METODOLOGIE privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune

Monitorul Oficial, Partea I 470 05/07/2011 Decizie nr. 216 din 24/06/2011  - Emitent: Oficiul Român pentru drepturile de autor Intrare in vigoare: 05/07/2011 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 153A din 12 mai 2011 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală  1. Sunt fonograme de comerţ, în sensul art. 123 1  alin. 1 lit. f) din Legea nr. 8/1996, fonogramele cuprinzând interpretări, execuţii sau alte sunete ori reprezentări digitale ale acestora, a căror fixare a fost realizată în principal în scopul punerii acestora la dispoziţia publicului prin vânzarea suporturilor pe care sunt fixate respectivele interpretări.      Sunt fonograme publicate în scop comercial, în sensul art. 123 2  alin. 1 lit. f) din Legea nr. 8/1996:      - fonogramele cuprinzând interpretări, execuţii şi alte sunete, realizate în scopul identificării şi autopromovării unui post de radiodifuziune sau a

Construcţia de imobile în asociere

Nu rar este întâlnită situaţia în care mai multe persoane pentru a profita de oportunităţi pe care le oferă piaţa imobiliară aleg să construiască în comun un imobil sau un grup de imobile. Cum sunt reglementate raporturile juridice dintre persoanele care aleg o astfel de soluţie? Cadrul legal este contractul de societate aşa cum este el reglementat de Codul civil încă în vigoare art. 1491 şi următoarele. „Societatea este un contract prin care doua sau mai multe persoane se invoiesc sa puna ceva in comun, cu scop de a imparti foloasele ce ar putea deriva.” (art. 1491 C.civ.) Mai precis,   este vorba de varianta societăţii particulare. „Societatea particulara este aceea ce are de obiect oarecare lucruri determinate sau uzul lor, ori fructele lor.” (art. 1499 C.civ.) Contractul de societate civil nu presupune crearea unei persoane juridice, el este doar o înţelegere între părţi asupra modului de a coopera în scopul de a atinge obiectivul pe care şi l-au proprus (în acest caz constr