joi, 28 iulie 2011

Radiere valori mobiliare

Monitorul Oficial, Partea I 506 18/07/2011 Instrucţiuni nr. 4 din 16/06/2011 - Emitent: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare Intrare in vigoare: 18/07/2011 privind înregistrarea şi radierea valorilor mobiliare din evidenţele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

Instrucţiunile abordează două situaţii categorii de valori mobiliare raportat la procesul de radiere al valorilor mobiliare

1.   Valorile mobiliare pentru care există o decizie de retragere de la tranzacţionare aflate în situaţia  în care hotărârea AGEA privind retragerea de la tranzacţionare face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instanţelor de judecată. Valorile mobiliare  vor fi radiate din evidenţele C.N.V.M. în situaţia în care instanţele de judecată resping definitiv şi irevocabil cererea de anulare a hotărârii AGEA.
2.   Valori mobiliare care au făcut obiectul unui prospect de ofertă publică de vânzare aprobat de C.N.V.M., dar care nu fac obiectul unei cereri de admitere la tranzacţionare. or fi înregistrate şi menţinute în evidenţele C.N.V.M. o perioadă de 2 ani. În acest termen, consiliul de administraţie al societăţii comerciale emitente are obligaţia de a convoca AGEA pentru a se pronunţa cu privire la întreprinderea demersurilor privind admiterea la tranzacţionare pe piaţa de capital sau cu privire la renunţarea la admitere.

Niciun comentariu: