Treceți la conținutul principal

Franny si Zooey


Salinger, J.D., Franny si Zooey, trad. Mihaela Dumitrescu, Polirom, Iasi, 2011

Salinger ştie să povestească despre neliniştea condiţiei umane cu tonul în care bunica îţi povesteşte despre cea mai bună reţetă de tocăniţă de cartofi. Şi nu poate fi decât gustos.

Franny este la vârsta întrebărilor despre sensul existenţei. Zooey este fratele mai mare, într-o familie mare cu mulţi fraţi şi încă o soră, ei nu sunt prezenţi, dar dialoghează tot timpul cu noi, şi cu toţii ne transmit o experienţă şi o viziune asupra propriilor îndoieli. Povestea se derulează fie într-un restaurant cu pretenţii, fie în baie, fie pe canapeaua din salonul demodat al familiei, fie la telefon.  Ce poate fi mai familiar?

Comentarii

Cristina a spus…
Cumva avem o alternativa a lui Holden? Sunt curioasa cum e tonul bunicei, pentru ca in "de veghe in lanul de secara" traducerea mi s-a parut un pic cam agresiva.
Felix Tudoriu a spus…
Salinger e special. Oricum e violent pentru ca e scriitorul unei generatii care a reinventat lumea sunt cei care au gustat primii rock-ul.

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…