Treceți la conținutul principal

Siddhartha. Calatorie spre Soare Rasare

Hermann Hesse, Siddhartha. Calatorie spre Soare Rasare, RAO, 2005

Cele doua nuvele sau mini romane sunt scrise in perioda interbelica (1922 si 1932). Romanele apar pe un fundal cultural in cadrul caruia putem reconoaste, mai aproape de spiritualitatea noastra pe Panait Istrati. O generatie care trecuta de prin experienta macelului razboiului mondial, cauta sa gaseasca o motivatie existentei, sa asume un mod de a trai in absolut.

Siddartha este o abordare lirica a acestei nevoi. In ciuda titlului nu este o nuvela reverentioasa fata de o experienta religioasa orientala (budhism), ci tocmai negarea asumarii experientei religioase, ca si cale de salvare si asumare a vietii in absolut. Salvarea nu vine din drumul sugerat de o credinta sau alta, oricat de extraordinar ar fi acesta si oricat de minunate invataturile, ci din descoperirea propriului drum.

Raspunsul in aceasta cautare a propriului drum vine, poate, pentru Hesse, in Calatorie spre Soare Rasare. Calea sa este tocmai literatura in care Eul autorului se mortifica in existenta absoluta si fabuloasa a personajului.

Citind aceste nuvele imi trece prin cap ca succesul postum al scrierilor lui Hermann Hesse se datoreaza unei false receptari. Scrierile sale au fost valorificate de contracultura pop a anilor 60, gasind in Hesse un precursor al negarii valorilor culturii conventionale. Ori Hesse nu este nicidecum un hippie, ci un elitist. El nu proprune o contr/sub/cultură, ci o supracultură. Singura concesie este că, dacă cei mai mulţi autori interbelici care au aderat la cest gen de simţire au fost de dreapta şi implicit damnaţi de această asociere, Hesse a fost un om de stânga şi astfel a putut să fie revalorificat.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…