Treceți la conținutul principal

Transformare PFA în asociaţie familială


PFA (Persoană fizică autorizată) este o formă juridică sub care o persoană poate desfăşura o activitate economică independentă.
 
Întreprinderea familială, este o altă formă juridică sub care un grup de persoane poazte să desfăşoare o activitate economică. Întreprinderea Familială este constituită din 2 sau mai mulţi membri ai unei familii.
 
Reglementarea se regăseşte în Ordonanţa de Urgenţă 44/2008.
 
Trebuie reţinut că, pe lângă PFA Ordonanţa de Urgenţă 44/2008 reglementează şi Întreprinderea individuală o altă formă sub care persoana fizică, individual păoate desfăşura o activitate economică. 
Toate aceste forme juridice sub care se poate desfăşura o activitate economică, nu conduc la formarea de persoane juridice.  PFA, Întreprinderea individuală, Întreprinderea familială nu sunt persoane juridice, nu au o personalitate şi un patrimoniu separat de personalitatea şi patrimoniul persoanelor care desfăşoară activitatea economică în această formă de organizare.
 
De aceea,  Ordonanţa de Urgenţă 44/2008 nu are norme care se prevadă transformarea unei forme de organizare în alta, din PFA în Întreprindere familială ca exemplu, pentru că neavând o existenţă de sine stătătoare, o personalitate proprie, astfel că nu există obiectul transformării.
 
Totuşi, nimic nu împiedică ca o PFA sa fie în acelasşi timp şi membru al unei Întreprideri familiale.
 
Problemele cele mai delicate sunt în cazul unor autorizaţii administrative privnd desfăşurarea unor activităţi. Deobicei reglementarea acestora este una formalistă, urmând cu stricteţe corespondenţa dintre titularul autorizaţiei şi persoana care o foloseşte în mod efectiv, uneori cu implicaţii neplăcute şi contrare spiritului desfăşurării normale al unei afaceri. Deşi este evidentă necesitatea îmbinătăţirii acestei legislaţii pentru a se elimina piedicile care se pun astfel desfăşurării afacerilor, soluţia în cadrul legislativ dat este utilizarea creativă a contractului de asociere în participaţiune sau a grupului de interes economic.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris