miercuri, 26 octombrie 2011

Credite asociatii proprietari

Monitorul Oficial, Partea I 712 10/10/2011 Normă metodologică din 28/09/2011 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 10/10/2011 de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN, denumit în continuare FNGCIMM, garantează, în numele şi în contul statului, creditele acordate beneficiarilor pentru executarea lucrărilor de intervenţie la clădirile de locuit deţinute de asociaţiile de proprietari/proprietarii de locuinţe, denumite/denumiţi în cele ce urmează beneficiari de credite.
Lucrările eligibile pentru contractare de credite bancare cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată sunt lucrările de intervenţie privind reabilitarea structural arhitecturală a anvelopei clădirilor, , precum şi, după caz, lucrările de intervenţie privind reabilitarea termică.
Decizia de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit cu credite bancare cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată se ia de către asociaţia de proprietari/proprietarul locuinţei unifamiliale - persoană fizică, în calitate de beneficiari de credite.
 În cazul asociaţiei de proprietari, hotărârea pentru executarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirii de locuit se ia cu votul a minimum 90% din membrii asociaţiei de proprietari, iar hotărârea de contractare a unui împrumut bancar în condiţiile Legii se ia cu votul a minimum 90% din membrii asociaţiei de proprietari care nu pot asigura din surse proprii cota-parte care le revine din lucrările de intervenţie. Preşedintele asociaţiei de proprietari are obligaţia de a înştiinţa toţi proprietarii din condominiu, inclusiv pe cei care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari, prin afişarea hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari la avizierul asociaţiei, în termen de 5 zile de la data adoptării acesteia.
Hotărârea de contractare a unui împrumut bancar, se redactează conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 şi se semnează şi se ştampilează de preşedintele asociaţiei de proprietari.
La hotărâre se anexează lista proprietarilor, redactată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la norme şi care va cuprinde datele de identificare a proprietarilor, precum şi acordul acestora cu privire la executarea lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirii de locuit şi contractarea unui împrumut bancar.
Beneficiarul de credit - asociaţia de proprietari - este eligibil dacă nu înregistrează mai mult de două rate scadente şi neachitate la plata facturilor de utilităţi în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării eligibilităţii de către finanţator.
Beneficiarul de credit - proprietarul, persoană fizică - este eligibil, dacă nu înregistrează mai mult de două rate scadente şi neachitate la plata facturilor de utilităţi - iluminat, gaze naturale şi apă-canal - în ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluării eligibilităţii de către finanţator.

Niciun comentariu: