Treceți la conținutul principal

Mobila Le Corbusier este pretejată prin Legea pentru Protejarea Drepturilor de Autor -

Mobila Le Corbusier este pretejată prin Legea pentru  Protejarea Drepturilor de Autor - Tribunalul din Milano, Deciziile din 26 aprilie 2011 şi 07 iulie 2011, nr 72203/10 şi 31632/11
Tribunalul din Milano spune: Lucrările de proiectare sunt eligibile pentru protecţia ca drepturi de autor, chiar dacă acestea nu au fost niciodată înregistrate ca modele industraiale sau design.
Cassina, important producator de mobilier italian şi producător de mobilier exclusiv autentic Le Corbusier, a cerut la Tribunalul din Milano  un ordin preliminar impotriva High Tech, o altă companie italiană de vânzare piese de mobilier identice cu cele proiectate de Le Corbusier.
Producţia Cassina de Le Corbusier modele este protejat de o licenţă exclusivă, la nivel mondialdrepturi, întocmit în 1964, când Le Corbusier a fost încă în viaţă, acordat de Fundatia LeCorbusier şi de co-autori.

Lucrarile de design sunt adecvate pentru protecţia în conformitate cu Legea drepturilor de autor italian din 2001. Cerinţele unice de protecţie în temeiul acelei legi sunt cu valoare artistică şi de caracter creativ.
Pe această bază, Tribunalul din Milano,  a decis că, o lucrare de design trebuie să beneficieze de protecţia dreptului de autor  în cazul în care condiţiile sale sunt îndeplinite.

În ceea ce priveşte "valoarea artistică" cerinţă - care, uneori, este definit ca un prag de o valoare estetică mai mare decât media (dar acest lucru a fost intotdeauna un subiect controversat) -Tribunalul din Milano a susţinut că a fost un parametru care urmează să fie interpretat în modul cel mai obiectiv .Instanţa a admis că  recunoaşterea, de către o elită culturală trebuie să fie, de asemenea,considerată dovadă  suficientă de sigură şi verificabilă. Odată ce valoarea artistică a unui element de design este dovedit, drepturile de autor de protecţie se acordă.

}n cauză, instanţa a considerat că este o confirmare explicită şi verificabilă a valorii artistice a lui Le Corbusier piese de mobilier care au fost expuse în muzee şi apreciat de cătreasociaţii culturale şi criticii deopotrivă.

În lumina celor de mai sus, instanţa a decis că vânzarea High Tech de mobilier copiat după modele  Cassina  ale lui Le Corbusier semnifică  un act de încălcare a dreptului de autor ,interzis de legea drepturilor de autor. Pe această bază, instanţa a emis un ordin de sechestrarea acestor piese de mobilier şi prevenirea High Tech la vânzarea lor.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet                                                                                                             Nr.______/__________________ Către, Salariat Adresa: ______________________             Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în _________________ , în data de   __________ , ora   _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii. Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________ _____________________________________________________________________. . Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente: -        Regulamentului Intern , ________ -        Codul Muncii ______________, -        Fișa postului _______________ Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat. Persoana/persoanele împuternicite să efectue

Model decizie avertisment scris

Antet Decizia nr. …. din ……. de sanctionare cu avertisment scris ……. , în calitate de administrator al ……….. , Având în vedere constatările din referatul lui …. având funcția de…… , privind abaterile disciplinare ale salariatului … , domiciliat în ….. , având funcţia de ….. , potrivit art. 247 alin 2, art. ….. din Legea 53/2003 - Codul Muncii, art.   ……. din Contractul Individual de Munca, precum şi art. ….. din Regulamentul Intern se retine că: Salariatul a săvârşit urmâtoarele abateri disciplinare: În data ….. în jurul orei … …………. In temeiul dispozitiilor art. 247 alin. 2, art. 248 alin. 1 lit. a si art. 252 din Legea 52/2003 - Codul Muncii, DISPUN : 1. ……. , domiciliat în …….. , având funcţia de ……. , cu contractul individual de muncă înregistrat sub nr. …. la …….. este sancţionat cu avertisment scris. 2. Decizia va fi comunicată persoanei în cauză şi produce efecte de la data comunicării. 3. Prezenta decizie poate fi cont

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

                    Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare -       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie; -   Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;  -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi; -       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;     Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventua