Treceți la conținutul principal

Mobila Le Corbusier este pretejată prin Legea pentru Protejarea Drepturilor de Autor -

Mobila Le Corbusier este pretejată prin Legea pentru  Protejarea Drepturilor de Autor - Tribunalul din Milano, Deciziile din 26 aprilie 2011 şi 07 iulie 2011, nr 72203/10 şi 31632/11
Tribunalul din Milano spune: Lucrările de proiectare sunt eligibile pentru protecţia ca drepturi de autor, chiar dacă acestea nu au fost niciodată înregistrate ca modele industraiale sau design.
Cassina, important producator de mobilier italian şi producător de mobilier exclusiv autentic Le Corbusier, a cerut la Tribunalul din Milano  un ordin preliminar impotriva High Tech, o altă companie italiană de vânzare piese de mobilier identice cu cele proiectate de Le Corbusier.
Producţia Cassina de Le Corbusier modele este protejat de o licenţă exclusivă, la nivel mondialdrepturi, întocmit în 1964, când Le Corbusier a fost încă în viaţă, acordat de Fundatia LeCorbusier şi de co-autori.

Lucrarile de design sunt adecvate pentru protecţia în conformitate cu Legea drepturilor de autor italian din 2001. Cerinţele unice de protecţie în temeiul acelei legi sunt cu valoare artistică şi de caracter creativ.
Pe această bază, Tribunalul din Milano,  a decis că, o lucrare de design trebuie să beneficieze de protecţia dreptului de autor  în cazul în care condiţiile sale sunt îndeplinite.

În ceea ce priveşte "valoarea artistică" cerinţă - care, uneori, este definit ca un prag de o valoare estetică mai mare decât media (dar acest lucru a fost intotdeauna un subiect controversat) -Tribunalul din Milano a susţinut că a fost un parametru care urmează să fie interpretat în modul cel mai obiectiv .Instanţa a admis că  recunoaşterea, de către o elită culturală trebuie să fie, de asemenea,considerată dovadă  suficientă de sigură şi verificabilă. Odată ce valoarea artistică a unui element de design este dovedit, drepturile de autor de protecţie se acordă.

}n cauză, instanţa a considerat că este o confirmare explicită şi verificabilă a valorii artistice a lui Le Corbusier piese de mobilier care au fost expuse în muzee şi apreciat de cătreasociaţii culturale şi criticii deopotrivă.

În lumina celor de mai sus, instanţa a decis că vânzarea High Tech de mobilier copiat după modele  Cassina  ale lui Le Corbusier semnifică  un act de încălcare a dreptului de autor ,interzis de legea drepturilor de autor. Pe această bază, instanţa a emis un ordin de sechestrarea acestor piese de mobilier şi prevenirea High Tech la vânzarea lor.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…