Treceți la conținutul principal

SahinsahulRyszard Kapuściński, Sahinsahul, Humanitas,2009

Este evident vorba, de fostul sah al Iranului detronat de revolutia islamica in 1978.

Cartea este un exemplu, ca toate cartile lui Kapouscinski, de reportaj transformat in literatura.
Autorul gaseste evenimentul cel mai sugestiv, amanuntul care transforma informatia in comunicare emotionala cu cititorul.
Istoria guvernarii sahului e surprinsa in cateva momente. Istoria oameenilor sub guveranrea sahului,  e rascolitoare desi sunt doar cateva randuri bine alese (a se vedea interviul cu daramatorul de statui).
Si o concluzie, subdezvoltarea e un cerc vicios din care cu greu se poate iesi, revolutiile politice fiind rareori solutii pentru aceasta.

Comentarii

Bucataras a spus…
"In inchisorile din Ispahan oamenii erau aruncati in sanci mari pline cu pisiti salbatice (...)" Ce draguuuuuut!
Bucataras corectare a spus…
...saci mari, plini cu pisici salbatice...
Anonim a spus…
Pisici salbatici nu miti din spatele blocului....

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…