Treceți la conținutul principal

Decizie CJUE cu privire la copyright-ul radiodifuzorilor

În 4 octombrie 2011 CJUE a emis o importantă decizie în cauza implicînd pe Karen Murphy, deţinătoarea unui bar din Portsmourth, împotriva Football Association Premier League (FAPL) şi Sky Sports.

Situaţia de fapt.

FAPL ,organizatorul Premier League, acordă drepturi de transmisie a meciurilor de fotbal către radiodifuzori care le transmit criptat, utilizatorii având nevoie de un deodor şi un card contra cost pentru a viziona meciurile. Pentru teritoriul Marii Britanii radiodifuzorul care deţine drepturile de transmisie este Sky Sports.
Karen Murphy a cumpărat un decoder şi un card de la un radiodifuzor din Grecia, care avea drepturile de transmisie pentru acel teritoriu, şi l-a utilizat în barul său din Portsmouth Marea Britanie.
FAPL şi Sky Sports s-au plans că această utilizare este una nelegitimă ţinând seama de teritoriul în care era utilizat decodorul şi cardul emis de un radidifuzor care avea drepturi de transmisie în Grecia.
Decizia
CJUE a hotărât că FAPL şi Sky Sports nu pot interzice unui radiodifuzor din altă ţară să vândă decodoare şi cardurile aferente către utilizatori din afara teriotriului lor, pentru că aceasta ar contraveni regulilor europene privind competiţia iar orice restricţie în acest sens ar contraveni la principiul liberei circulaţii al bunurilor şi serviciilor.
Curtea a stabilit că FAPL nu poate dispune de un drept de proprietate intelectuală asupra meciurilor în sine pe care Curtea nu le consider o operă, ci doar unele elemente legate de transmisia meciurilor (sigle, imnul Ligii, etc.) pot fi protejate astfel. Opionia curţii este interesantă faţă de opiniile din doctrină privind existenţa unui “drept de stadion” care ar fi şi el un drept de proprietate inelectuală.
Pe de altă parte Curtea a statuat că utilizarea în bar, care nu este o utilizare individual, ci o comunicare public şi în acest sens Karen Murphy se află în situaţia unei utilizări ilegitime.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…