Treceți la conținutul principal

Importanta fiecarei actiuni intr-o societate pe actiuni

De multe ori, am auzit in practica argumentul ca cererile in justitie facute de un actionar cu prea putine actiuni sunt in fapt lipsite de un interes real si sunt actiuni cu caracter mai mult sicanatoriu.

Am citit o speta a Curtii Constitutionale din Austria privind o situatie plina de invataminte pe acest plan. In Legea Austriei privind Societatile pe actiuni exista o dispozitie in care numai actionarii care detineau 1% din totalul actiunilor sau o cu o valoare de cel putin 70.000 euro aveau posibilitatea sa ceara o reexaminare a valorii de schimb a actiunilor intr-o operatiune de fuziune ade societati.

Curtea Constitutionala din Austria sesizata fiind cu aceasta situatie a constat ca o astfel de dispozitie este neconstitutionala si incalaca art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului pentru ca actiunile reprezinta o proprietate si nu exista nicio justificare de interes public pentru a limita drepturile unor categorii de actionari in a-si apara acest drept.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris