marți, 15 noiembrie 2011

Noi reguli privind creditarea

Monitorul Oficial, Partea I 767 31/10/2011 Regulament nr. 24 din 28/10/2011 - Emitent: Banca Naţională a României Intrare in vigoare: 31/10/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice

Regulamentul prevede o înăsprire a condiţiilor de creditare.

Împrumutătorii analizează capacitatea de rambursare a clienţilor pe baza unui nivel al veniturilor considerate eligibile de către împrumutători care nu poate depăşi cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.
Împrumutătorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza documentelor care să certifice veniturile declarate autorităţilor fiscale.
La acordarea creditelor de consum denominate în valută ori indexate la cursul unei valute, solicitantul trebuie să dispună de garanţii reale şi/sau personale la un nivel de minimum 133% din valoarea creditului
Valoarea unui credit pentru investiţii imobiliare nu poate depăşi 85% din valoarea garanţiei ipotecare în cazul creditelor acordate în lei.
În cazul creditelor denominate într-o monedă străină sau indexate la cursul unei monede străine, valoarea unui credit pentru investiţii imobiliare nu poate depăşi 80% din valoarea garanţiei ipotecare dacă debitorul obţine veniturile eligibile denominate ori indexate la moneda creditului.
Valoarea unui credit pentru investiţii imobiliare acordat unui debitor care nu obţine veniturile eligibile denominate sau indexate la moneda creditului nu poate depăşi 75% din valoarea garanţiei ipotecare în cazul creditelor denominate în euro sau indexate la cursul euro şi 60% în cazul creditelor denominate în alte monede străine ori indexate la cursul unor alte monede străine.

Niciun comentariu: