luni, 5 decembrie 2011

Buletin legislativ 29.11.11/02.12.11


Proprietate imobiliară
Monitorul Oficial, Partea I 853 02/12/2011 Lege nr. 221 din 29/11/2011 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 05/12/2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

Sunt modificate dispoziţiile privind emiterea certificatului de urbanism.

Astfel, certificatul de urbanism trebuie emis pentru adjudecarea prin licitatie a lucrarilor de proiectare si de executie a lucrarilor publice, precum si pentru intocmirea documentatiilor cadastrale de comasare, respectiv dezmembrare a terenurilor in cel putin 3 parcele, atunci cand operatiunile respective au ca obiect imparteli ori comasari de parcele solicitate in scopul realizarii de lucrari de constructii si de infrastructura, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. In cazul vanzarii sau cumpararii de imobile, certificatul de urbanism cuprinde informatiile privind consecintele urbanistice ale operatiunii juridice, solicitarea certificatului de urbanism atunci cand operatiunile de imparteli ori comasari de parcele fac obiectul iesirii din indiviziune este facultativa, cu exceptia situatiei in care solicitarea este facuta in scopul realizarii de lucrari de constructii si/sau de lucrari de infrastructura.
Transport
Monitorul Oficial, Partea I 848 30/11/2011 Ordin nr. 260 din 21/11/2011 - Emitent: Ministerul Administraţiei şi Internelor Intrare in vigoare: 30/11/2011 pentru stabilirea normelor privind formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru obţinerea permisului de conducere
Sănătate
Monitorul Oficial, Partea I 851 30/11/2011 Lege nr. 220 din 28/11/2011 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 03/12/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

Modificările privesc introducerea sistemului de coplată pentru serviciile medicale.

Niciun comentariu: