Treceți la conținutul principal

GPS pe maşinile de serviciu

Există o practică curentă ca pe maşinile de serviciu ale angajaţilor, mai ales cei lucrând în distribuţie cunosc această practică, să se monteze aparate GPS care să monitorizeze deplasările vehiculului şi implicit activitatea angajatului respectiv.

Fără a susţine că legislaţia românească este identică cu cea franceză, o recentă speţă din Franţa pune sub semnul întrebării legalitatea acestei practici.

Cazul privea o companie franceză care a montat un aparat de acest tip pe maşina unui agent de vânzări. Agentul de vânzări a fost informat că aparatul va monitoriza lungimea călătoriilor făcute cu maşina, datele fiind folosite exclusiv în scopul optimizării acestor drumuri. Ulterior s-a dovedit că aceste date erau folosite pentru a monitoriza timpul de lucru, pe baza acestor date agentului fiindu-i redus salariul.

Cazul a ajuns în faţa camerei de Muncă a Curţii de Casaţie Franceze care s-a pronunţat în data de 3 Noiembrie 2011 în sensul că angajatorul a procedat ilegal.

Următoarele aspecte au fost reţinute ca ilegale în conduita angajatorului:

-          Monitorizarea activităţii angajatului reprezintă o culegere de date personale şi în consecinţă societatea angajatoare avea datoria să se înregistreze pe lângă autoritatea franceză responsabilă. Şi la noi există această obligaţie, autoritatea echivalentă fiind Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
-          Datele trebuie colectate pentru un scop legitim şi explicit şi procesate conform acestui scop, Curtea reţinând că în acest caz angajatorul nu a informat într-un mod adecvat angajatul asupra scopului culegerii acestor date,  iar această monitorizare nu asupra activităţilor angajatului nu era justificată, deoarece angajatorul avea şi alte mijloace adecvate pentru a aprecia timpul de lucru al angajatului .

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris