Treceți la conținutul principal

Importul de bunuri contrafacute ca bunuri personale

O foarte interesantă speţă a fost dezlegată de Curtea Comercială şi Maritimă din Copenhaga cu privire la importul de bunuri contrafăcute cu destinaţie de uz personal (fără intenţia de a fi revândute)

Un cetăţean danez a comandat prin poştă un ceas inscripţionat cu marca Rolex de la un producător din China.

Autorităţile vamale daneze au confiscat ceasul aplicând regula din Regulamentul Vamal European (care se aplică întocmai şi în mod direct şi în România) care dispune în sensul că agenţii vamali pot reţine bunurile care încalcă drepturi de proprietate intelectuală.

Cetăţeanul danez s-a plâns faţă de această măsură invocând regula că bunurile aduse în bagajele personale de către cetăţenii europeni sunt exceptate.

Curtea a respins plângerea susţinând interpretarea că această excepţie este de strictă interpretare şi se referă doar la ipoteza în care aceste bunuri sunt transportate în bagajele personale. Orice altă ipoteză nu este acoperită de această excepţie, chiar dacă se invocă că importul astfel făcut este un import de uz personal fără a se pune în discuţie o intenţie de comercializare.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris