Treceți la conținutul principal

Internet , cuvinte cheie şi protecţia mărcilor

Interflora a afirmat că Marks & Spencer (M & S) şi Flowers Direct online a încălcat dreptul cu privire la mărcă prin sponsorizarea cuvântul "Interflora", precum şi variante ale cuvântului, cu schimbări minore, ca şi cuvinte cheie pentru motorul de căutare prin intermediul serviciului de afiliere plătit Google, care este cunoscut sub numele de "Google AdWords ". Acest lucru a însemnat că, atunci când utilizatorii cautat termenul "Interflora" sau o variantă similară sau chiar o expresie care conţine termenul, anunţurile au apărut atât pentru M & S şi şi Flowers Direct online ca "link-uri sponsorizate". Interflora a afirmat că inculpaţii folosesc marca " Interflora " în detrimentul drepturilor sale,  producându-se o estompare sau o diluare a mărcii lor. Interflora a afirmat că acest lucru la rândul său, ar diminua capacitatea mărcii  "Interflora" de a distinge bunurile şi serviciile sale de cele ale concurenţilor săi. În plus, Interflora susţinut că, prin utilizarea "Interflora" ca marca, pârâţii sunt în situaţia să  beneficiază de reputaţia de Interflora, şi de a obţine astfel un avantaj nemeritat.

Hotărârea CJEU în acest caz (22 September 2011, Dosarul C-323/09), a remarcat faptul că utilizarea unui semn ca un cuvânt cheie pentru a declanşa un link sponsorizat poate fi prevenită doar prin acţiunea titularul mărcii dacă această utilizare este susceptibilă să aibă un efect advers asupra acelei mărci. Mărcile au funcţii diferite, inclusiv oferă o garanţie pentru consumatorii cu privire la originea produselor sau a serviciilor acoperite. Ca urmare a acestui fapt, mărcile pot fi utilizate pentru publicitate şi ca un instrument de strategie comercială. Efecte adverse pe fiecare din aceste funcţii ar putea apărea în situaţii diferite, dar CJEU a declarat că dacă a existat un efect negativ sau nu  este o chestiune de competenţa instanţei naţionale să decidă cu privire la faptele cauzei.

În ceea ce priveşte diluarea unei mărci, CJEU a considerat că utilizarea unei mărci ca un cuvânt cheie nu contribuie în mod necesar la transformarea mărcii într-un termen generic. Testul utilizat de CJEU este poziţia a unui utilizator de internet suficient de bine informat şi suficient de atent şi dacă acesta ar fi în măsură să spună că produsele sau serviciile oferite nu provin de la proprietarul mărcii comerciale, ci de la un concurent. Caracterul distinctiv al mărcii nu a fost diluat în cazul în care utilizatorul este capabil de a observa că produsele sau serviciile au fost diferite. Şi în acest caz, CJEU a statuat că este  o chestiune de competenţa instanţei naţionale să decidă asupra acestei situaţii de fapt.

CJEU, de asemenea, a remarcat faptul că în cazul în care un concurent a utilizat un semn identic cu o marcă care se bucură de o reputaţie, este probabil ca acest concurent încearcă să paraziteze acea marcă. În cazul în care utilizarea semenului oferă o alternativă reală raportat la bunurile oferite de proprietarul mărcii şi nu afectează în mod negativ imaginea mărcii în sine, o astfel de utilizare va fi probabil considerată ca fiind rezonabilă, datorită necesităţii de concurenţă loială.

Decizia nu a oferit un răspuns clar la întrebarea dacă utilizarea mărcii unui concurent ca un cuvânt cheie motor de căutare va constitui o încălcare a acestei mărci şi se pare că acest lucru va trebui să fie evaluat de la caz la caz . 


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris