Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din ianuarie, 2012

Procedura de restituire a taxei auto/prima inmatriculare

Monitorul Oficial, Partea I 50 20/01/2012 Procedură din 19/01/2012  - Emitent: Ministerul Mediului şi Pădurilor Intrare in vigoare: 20/01/2012 de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile Cererile de restituire a taxei se vor face pe baza formularelor tip. La cerere se anexează î n original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora. Cererea se poate face şi de către cei care au dobândit autovehiculul în leasing caz în care sunt ţinuţi a aduce actele numai î

Majorare prag de detinere SIF

Monitorul Oficial, Partea I 20 10/01/2012 Lege nr. 11 din 06/01/2012 - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 13/01/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital Este majorat pragul de detinere la SIF-uri, maxim pentru o persona sau un grup care actioneaza concertat, la 5% din capital (fata de 1% pana in prezent).

Autorizare agenti de munca temporara

Monitorul Oficial, Partea I 5 04/01/2012 Hotărâre nr. 1256 din 21/12/2011  - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 04/01/2012 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare ca agenţi de muncă temporară, persoanele juridice, denumite în continuare solicitanţi, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:    a) să fie persoane juridice constituite potrivit legii şi să aibă prevăzut în actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, "Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN";    b) să nu înregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale;    c) să nu figureze în evidenţele cazierului fiscal cu fapte sancţionate de reglementările financiare, vamale şi nici cu cele care privesc disciplina financiară;    d) să nu fi fost sancţionate contravenţional, în ultimele 24 de luni anterioare date

Tot despre fake-uri si regulile Uniunii Europene.

Recent ( 1 decembrie 2011) Curtea de justitie a Uniunii Europene a statuat asupra problemei bunurilor in tranzit  prin spatiul european. (dosarele reunite   C‑446/09 and C‑495/09). Curtea a adoptat o interpretare prudenta a Regulamentelor  295/94 si 1383/2003   retinand ca autoritatile vamale ale statelor Uniunii Europene nu au dreptul sa retina si sa dispuna de bunuri care sunt considerate a incalca drepturi de proprietate intelectuala protejate in Uniunea Europeana daca acestea sunt in tranzit, nefiind destinate vanzarii in Uniune si nici nu exista vreo suspiciune care ar fi destinate acestui scop. Decizia nu este  o veste buna pentru marii producatori internationali interesati in protectia marcilor lor.

Protecţia noilor soiuri de plante

Monitorul Oficial, Partea I numarul 926 din 28-12-2011 Lege nr. 255 (r2) din 30/12/1998  - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 31/12/2011 privind protecţia noilor soiuri de plante Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante aparţinând tuturor genurilor şi speciilor de plante, incluzând, printre altele, hibrizii între genuri şi specii, sunt protejate, recunoscute şi apărate pe teritoriul României prin acordarea unui brevet pentru soi de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS, în condiţiile prezentei legi.