luni, 30 ianuarie 2012

Procedura de restituire a taxei auto/prima inmatriculare


Monitorul Oficial, Partea I 50 20/01/2012 Procedură din 19/01/2012 - Emitent: Ministerul Mediului şi Pădurilor Intrare in vigoare: 20/01/2012 de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile

Cererile de restituire a taxei se vor face pe baza formularelor tip.
La cerere se anexează în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.
Cererea se poate face şi de către cei care au dobândit autovehiculul în leasing caz în care sunt ţinuţi a aduce actele numai în copie confirmând prin declaraţia lor conformitatea cu originalul.
Dacă documentul doveditor al plăţii taxei nu se mai găseşte organul fiscal trebuie să primească cererea şi să facă verificări dacă taxa s-a plătit.
Cererea se soluţionează în termen de 45 zile. În caz de depăşire a acestui termen se aplică dobânzi la sumele datorate.
Dacă contribuabilul are sume restante datorate la bugetul de stat acestea se vor compensa cu sumele stabilite a fi restituite.
În cazul în care există o hotărâre judecătorească de restituire se va face cerere pe un formular tip. Se vor restitui inclusiv cheltuielile de judecată şi eventuale cheltuieli de executare.

Niciun comentariu: