Treceți la conținutul principal

Unirea Principatelor şi "uniuni" sentimentale

Pentru că a fost sărbătorită Unirea Principateloria să vedem ce a făcut domnitorul unirii, Alexandru Ioan Cuza.
Mult iubitul personaj al istoriei noastre, principele Alexandru Ioan Cuza, era şi el om cu păcate lumeşti.
După ce se întoarce doar cu bacalaureatul de la Paris, se înscrie în armata moldavă. Deh! uniforma dădea bine la cucoane, şi asta era marea pasiune a tânărului ofiţer, nu învăţătura.
Nu avem fotografii a lui Cuza, dar din picturile epocii se poate trage concluzia că era bărbat frumos, cu trecere.
"Trecerea" şi slăbiciunea domniţelor pentru el, i-au adus şi succesul în carieră. 
La 16 martie 1857, îl găsim sublocotenent; la 24 martie, locotenent; la 24 aprilie - capitan, iar la 3 mai, făcut maior . Toate sub oblăduirea caimacamului Vogoride, prezentat în toate cărţile de istorie ca unealta turcilor în a pune beţe în roate priectelor unioniste ale vremii. La 24 iunie 1857, Cuza fiind unionist şi cu principii, îsi dă demisia pentru a protesta contra alegerilor pentru divanurile ad-hoc, măsluite de caimacam.

Surpriză însă, la 24 august 1859,  revine în armată fiind înaintat, de acelaşi Vogoride, la gradul de polcovnic (colonel). Primeşte şi funcţia de ajutor al Hatmanului Militiei (oastei) Moldovei.
Cariera fulminantă a lui Cuza în armată, şi iertarea ce se bucură din partea mai marelui ţării, are însă o explicaţie: Cocuta Vogoride, nascuta Conachi, sotia caimacamului Nicolae Vogoride. Aceasta se pare că avea mare slăbiciune pentru Cuza, iar Vogoride pentru soţia sa, lanţul slăbiciunilor, ce mai.
Povestea de amor care a marcat viaţa lui Cuza a fost însă cea pentru Maria Catargiu-Obrenović, care i-a năcut şi doi fii. Nu i-a fost soţie, dar a fost persoana cu care l-au găsit conspiratorii în noaptea de 11 februarie 1866 când Cuza a fost îndepărtat de la conducerea României (George Potra, Din Bucurestii de ieri, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1990, vol. I, pag. 507)Maria Catargiu-Obrenović a fost şi cea care se afla în trăsura ce-l ducea pe principe în exil după îndepărtarea sa din tron. Soţia , Elena Cuza, a venit abia mai târziu cu un alt transport.
Maria Catargiu-Obrenović e un personaj internaţional. E a fost căsătorită cu Miloš Obrenović din familia domnitoare a Serbiei  Obrenović. Fiul rezultat din această căsătorie, Milan Obrenović  a devenit Milan IV prinţ domnitor al Serbiei între 1868 şi 1882. şi apoi a luat titlul de rege al Serbiei sub numele de Regele Milan I (1882-1889). Adică primul rege al Serbiei era pe jumătate român. 
Se pare că celor din dinastia Obrenović le plăceau moldovencele pentru că şi Milan Obrenović s-a însurat cu Natalie Keşco fiica unui boier basarabean, colonel în armata rusă, Petru/Piotr Keşco şi a Pulcheriei Sturdza din renumita familie ce domnise în Moldova.Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…