Treceți la conținutul principal

Intre Orient si Occident

Neagu Djuvara, Intre Orient si Occident, Humanitas, 2007,

Cărţi despre modernizarea românilor s-au mai scris. Din nefericire aceste cărţi sunt cu toate scrise pentru a demonstra ceva, fie că mersul istoriei românilor era unul inevitabil şi organic spre modernizare (istoriografia marxistă), fie, în direcţie opusă, spre a se demonstra că modernizarea a venit ca un tăvălug peste români, modernizare pentru care românii nu au fost pregătiţi, iar sechelele acestei modernizări forţate le simţim şi astăzi (curentul pesimiştilor îngrijoraţi de problemele tranziţiei contemporane).
Cartea lui Neagu Djuvara nu îşi propune să demonstreze nimic, ci doar să surprindă o anumită dinamică a trasnformării în istoria românilor de la sfârşitul sec.al XVIII-lea şi prima parte a sec. al XIX-lea. Dacă există vreo concluzie, aceasta este cea realizată în lumina celei mai moderne istoriografii, prin raportare la considerente de forţe, demonstrând că o clasă restrânsă de nobili-boieri, care îşi spuneau "naţionali" (denumire care trebuie privită cu rezervă), a acţionat în sensul modernizării ţărilor române, desigur şi într-un context internaţional favorabil, cu scopul de a prelua şi păstra puterea.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…