Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din martie, 2012

Protectia victimelor violentei in familie

Monitorul Oficial, Partea I 165 13/03/2012   Lege nr. 25 din 09/03/2012  - Emitent: Parlamentul României Intrare in vigoare: 12/05/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie Se acordă importanţă măsurilor de protecţie a victimelor. Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre următoarele măsuri -obligaţii sau interdicţii:     a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;     b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;     c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci c

Bucuresti 17 martie 2012 - Tot cu gheata

Ceva mai subtire. In schimb au aparut ghioceii.

Modificari legislative privind fuziunea si divizarea societatilor comerciale

Monitorul Oficial, Partea I 143 02/03/2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 2 din 28/02/2012   -   Emitent :   Guvernul României   Intrare in vigoare:   02/03/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Modificările privesc în special procedura fuziunii şi divizării societăţilor comerciale. Modificările precizează momentul de la acre curg anumite termene procedurale, elimină necesitatea întocmirii unor documente care dublează în anumite situaţii conţinutul altor documente din cadrul procedurii. Se acordă posibilitatea efectuării publicităţii asupra documentelor aferente fuziunii sau divizării prin pagina de internet. De asemenea,   în cazul unei fuziuni prin absorbţie prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi care deţine toate acţiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală, aprobarea fuziunii de către adunarea

Notiunea de "Comunicare publică"- interpretare în lumina dreptului european

C urtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat recent asupra interpretării noţiunii de comunicare publică din Directive 2001/29/EC privind drepturile de autor, cu referire la art. 3.1. din acea directivă (cazul C-283/10 24 November 2011) Cazul este cu atât mai interesant cu cât părţile sunt din România. Este vorba de un litigiu în care UCMR –ADA a chemat în judecata pentru plata drepturilor de autor pe Circul Globus relativ la muzica folosită în spectacol care ar fi o comunicare publică şi prin urmare ar trebui plătite drepturi către UCMR – ADA, conform regulilor gestiunii colective a drepturilor de autor. Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie a adresat o întrebare preliminară către CJUE legat de înţelesul noţiunii comunicare publică în lumina reglementării europene. Curtea Europeană, reluînd motivele dintr-o decizie precedentă  (cauzele reunite C-403/08 şi C-429/08 Football Association Premier League Ltd v QC Leisure ) a reţinut că în înţelesul Directivei Europene comunicare p