luni, 12 martie 2012

Modificari legislative privind fuziunea si divizarea societatilor comerciale


Monitorul Oficial, Partea I 143 02/03/2012 Ordonanţă de urgenţă nr. 2 din 28/02/2012 - Emitent: Guvernul României Intrare in vigoare: 02/03/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

Modificările privesc în special procedura fuziunii şi divizării societăţilor comerciale. Modificările precizează momentul de la acre curg anumite termene procedurale, elimină necesitatea întocmirii unor documente care dublează în anumite situaţii conţinutul altor documente din cadrul procedurii.
Se acordă posibilitatea efectuării publicităţii asupra documentelor aferente fuziunii sau divizării prin pagina de internet.
De asemenea,  în cazul unei fuziuni prin absorbţie prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi care deţine toate acţiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală, aprobarea fuziunii de către adunarea generală a acţionarilor societăţilor implicate în fuziune, nu este necesară .
Asemănător şi dacă deţinerea este de peste 90% din drepturile de vot.
La fel,  în cazul unei divizări în care societăţile beneficiare deţin împreună toate acţiunile/părţile sociale ale societăţii divizate şi toate celelalte valori mobiliare ce conferă drept de vot în adunarea generală a societăţii divizate, nu este necesară aprobarea divizării de către adunarea generală a societăţii divizate 

Niciun comentariu: