marți, 6 martie 2012

Notiunea de "Comunicare publică"- interpretare în lumina dreptului european


Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat recent asupra interpretării noţiunii de comunicare publică din Directive 2001/29/EC privind drepturile de autor, cu referire la art. 3.1. din acea directivă (cazul C-283/10 24 November 2011)
Cazul este cu atât mai interesant cu cât părţile sunt din România. Este vorba de un litigiu în care UCMR –ADA a chemat în judecata pentru plata drepturilor de autor pe Circul Globus relativ la muzica folosită în spectacol care ar fi o comunicare publică şi prin urmare ar trebui plătite drepturi către UCMR – ADA, conform regulilor gestiunii colective a drepturilor de autor.
Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie a adresat o întrebare preliminară către CJUE legat de înţelesul noţiunii comunicare publică în lumina reglementării europene.
Curtea Europeană, reluînd motivele dintr-o decizie precedentă  (cauzele reunite C-403/08 şi C-429/08 Football Association Premier League Ltd v QC Leisure ) a reţinut că în înţelesul Directivei Europene comunicare publică în înţelesul său cuprinde în sensul cel mai larg doar comunicarea către un public care nu e prezent în locul din care provine comunicarea. Prin urmare Directiva exclude din înţelesul de comunicare publică reprezentaţia publică către un public care se află prezent şi în contact direct cu locul reprezentaţiei.
Se aminteşte că şi Convenţia de la Berna  privind protecţia drepturilor de autor în art.11 .1 face deosebirea între reprezentaţia publică (public performence) şi dreptul de comunicare publică a unei reprezentaţii (communication to the public of the performance)
Hotărârea pune presiune asupra legislatorilor români de a modifica legea 8/1996 a drepturilor de autor şi drepturilor conexe în sensul modificării definiţiei actuale privind comunicarea publică, în scopul armonizării sale cu interpretarea europeană.

Niciun comentariu: